« Psal 40:10 Księga Psalmów 40:11 Psal 40:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:15) Ale ty, Gospodnie, niedaleko czyń slutowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja weżdy przymowała jesta mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(39:15) Ale ty, Gospodnie, niedaleko czyń slutowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja weżdy przymowałasta mie.
3.WUJEK.1923(40:12) A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego odemnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja, zawżdy mię broniły.
4.GDAŃSKA.1881(40:12) Przetoż ty, Panie! nie zawściągaj odemnie litości twoich; miłosierdzie twoje i prawda twoja niech mię zawżdy strzegą.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego ty, PANIE, nie odmawiaj mi twej litości; twoje miłosierdzie i prawda niech mnie zawsze strzegą.
6.PS.BYCZ.1854(40:12) Ty zaś, o-Panie! nie zamykaj politowań-Twych przedemną; łaskawość-Twa, i-prawdziwość-Twoja, ciągle niech-strzegą-mię.
7.GÖTZE.1937(40:12) Ale Ty, Panie, nie powściągaj ode mnie zmiłowania Twego, dobroć Twoja i prawda Twoja niech mię zawsze strzegą.
8.CYLKOW(40:12) Ty Boże nie uchylisz miłosierdzia Twojego odemnie, łaska i niezawodność Twoja niechaj zawsze mnie strzegą.
9.KRUSZYŃSKI(40:12) Ty Panie, nie zamykaj litości Twej przedemną; miłosierdzie Twe i prawda Twa niech mię zawsze strzegą.
10.ASZKENAZY(40:12) I Ty o Jehowo, - nie zamkniesz Twego niezmiernego miłosierdzia przedemną, Twa łaska i Twa prawda zawsze mnie strzedz będą.
11.SZERUDA(40:12) Toteż Ty, Panie, me odmawiaj mi litości swojej; łaska Twoja i prawda Twoja niechaj mnie zawsze strzegą!
12.TYSIĄCL.WYD1(39:12) A Ty, o Panie, nie wstrzymuj względem mnie zmiłowań Twoich; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:12) A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą!
14.BRYTYJKA(40:12) Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej; Łaska i wierność twoja niechaj mnie zawsze strzegą!
15.POZNAŃSKA(40:12) Jahwe, nie pozbawiaj mnie swego miłosierdzia, niech strzegą mnie zawsze Twoja łaska i wierność!
16.WARSZ.PRASKA(40:12) Obdarz mnie tedy, Panie, Twoim miłosierdziem, niech mnie strzegą zawsze Twoja łaska i prawda.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:12) Ty, WIEKUISTY, nie powstrzymasz mnie od Twej litości; niechaj zawsze mnie strzegą: Twoja wierność i prawda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:12) Przyjdź, PANIE, nie odmawiaj mi swojej litości, Niech mnie zawsze strzeże Twa łaska oraz wierność.
19.TOR.PRZ.2023Dlatego Ty, Jhwh, nie odmawiaj mi swojej litości; Twoje miłosierdzie i prawda niech mnie zawsze strzegą.