« Psal 40:11 Księga Psalmów 40:12 Psal 40:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:16) Bo ogarnęła są mie zła, jimże nie czysła, połapiły są mie lichoty moje a nie mogł jeśm, bych widział. (39:17) Rozmnożyły są sie nad włosy głowy mojej i sierce moje ostawiło jest mie.
2.PS.PUŁAWSKI(39:16) Bo ogardnęło jest mie złe, jemuż nie czysła; połapiły są mie lichoty moje i nie mogłem widzieć. (39:17) Rozmnożyły sie więcej niż moje włosy i sierce moje zostało jest mnie.
3.WUJEK.1923(40:13) Albowiem obtoczyły mię złe, którym niemasz liczby: poimały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć: rozmnożyły się nad włosy głowy mojéj, i serce moje opuściło mię.
4.GDAŃSKA.1881(40:13) Albowiem ogarnęły mię nieszczęścia, którym niemasz liczby; doścignęły mię nieprawości moje, tak, że przejrzeć nie mogę; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej, a serce moje opuściło mię.
5.GDAŃSKA.2017Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie sposób zliczyć; dosięgły mnie moje nieprawości, tak że nie mogę ich przejrzeć; więcej ich niż włosów na mej głowie, więc serce we mnie ustaje.
6.PS.BYCZ.1854(40:13) Bo otoczyły mię-zewsząd nieszczęścia, aż-do nie zliczenia; dosiągły-mię nieprawości-moje, że-nie mogę przejrzeć; one-liczniejsze, niż-włosy głowy-méj więc,-sercé-mojé, opuściło-mię.
7.GÖTZE.1937(40:13) Albowiem cierpienia bez liku otoczyły mnie; doścignęły mnie nieprawości moje, których objąć wzrokiem nie mogę; liczniejsze są niż włosy głowy mojej, a odwaga moja opuściła mnie.
8.CYLKOW(40:13) Albowiem opadły mnie klęski bez liczby, doścignęły mnie winy moje, a nie mogę ich przejrzeć, liczniejsze są niż włosy głowy mojéj, a serce moje opuszcza mnie.
9.KRUSZYŃSKI(40:13) Albowiem ogarnęły mnie nieszczęścia, których niema liczby: doścignęły mnie grzechy moje, że nie byłem w stanie obejrzeć; rozmnożyły się ponad włosy mej głowy, i serce me opuściło mnie.
10.ASZKENAZY(40:13) Choć mię omotały cierpienia bez liku, dosięgły mnie grzechy moje, iże patrzeć nie mogę, a moc ich większa, niźli włosów na mej głowie, aż opuściło mnie własne serce moje.
11.SZERUDA(40:13) Ogarnęły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane; więcej ich, niż włosów na mej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:13) Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mię ogarnęły, iż zaniewidziałem. Liczniejsze są one niż włosy mej głowy, a duch mój we mnie zaniemógł.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:13) Osaczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie przygniatają, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.
14.BRYTYJKA(40:13) Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane; Są liczniejsze niż włosy na mej głowie, A odwaga moja opuszcza mnie.
15.POZNAŃSKA(40:13) Opadło mnie bowiem zewsząd tyle nieszczęść, że nie sposób ich zliczyć; dosięgły mnie nieprawości moje, których nawet przejrzeć nie zdołam; liczniejsze są niż włosy na mej głowie, i odstąpiła ode mnie otucha.
16.WARSZ.PRASKA(40:13) Spadły na mnie bowiem rozliczne nieszczęścia; win moich tak wiele, że nie umiem ich zliczyć. Jest ich więcej niż włosów na głowie. Moje serce już bić przestaje.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:13) Bo opadły mnie klęski bez liczby, moje winy mnie doścignęły i nie mogę ich przejrzeć; są liczniejsze niż włosy mojej głowy, zatem opuszcza mnie moje serce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:13) Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, Przygniotły mnie moje winy, nie mogę się w nich rozeznać; Mam ich więcej niż włosów na głowie I moje serce mnie zawodzi.
19.TOR.PRZ.2023Ponieważ otoczyły mnie nieszczęścia, których nie można policzyć; dosięgły mnie moje nieprawości, tak że nie mogę ich dostrzec; stały się liczniejsze niż włosy na mojej głowie, a moje serce mnie zawodzi.