« Psal 40:12 Księga Psalmów 40:13 Psal 40:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:18) Lubo bądź tobie, Gospodnie, aby wytargł mie; Gospodnie, ku pomożeniu mnie weźrzy!
2.PS.PUŁAWSKI(39:18) Lubo bądź tobie, Gospodnie, by mi wytargł; Gospodnie, na pomoc mi weźrzy!
3.WUJEK.1923(40:14) Niech ci się podoba, Panie, abyś mię wyrwał: Panie, ku ratunku memu wejrzyj.
4.GDAŃSKA.1881(40:14) Raczże mię, Panie! wyrwać; o Panie! na ratunek mój pospiesz.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, racz mnie ocalić; PANIE, pospiesz mi na pomoc.
6.PS.BYCZ.1854(40:14) Racz, Panie, oswobodzić-mię; o-Panie! ku-pomocy-méj-pośpiesz.
7.GÖTZE.1937(40:14) Niech Ci się podoba, Panie, zbawić mnie; pośpiesz mi, Panie, ku pomocy!
8.CYLKOW(40:14) Racz Boże ocalić mnie, Boże na pomoc mi pospiesz.
9.KRUSZYŃSKI(40:14) Raczże Panie, wyrwać mnie, Panie, na ratunek mój pośpiesz!
10.ASZKENAZY(40:14) Racz, o Jehowo, ocalić mię, spiesz, o Jehowo, ku mej pomocy!
11.SZERUDA(40:14) Racz, Panie, wyzwolić mnie, pospiesz mi z pomocą!
12.TYSIĄCL.WYD1(39:14) Panie, niechże Ci się spodoba mnie wyrwać; Panie, na pomoc mi pospiesz.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:14) Panie, racz mnie wybawić; Panie, pośpiesz mi na pomoc!
14.BRYTYJKA(40:14) Zechciej, Panie, ocalić mnie, Panie, pospiesz mi z pomocą!
15.POZNAŃSKA(40:14) Zechciej mnie wybawić, Jahwe, Jahwe, pośpiesz mi na ratunek!
16.WARSZ.PRASKA(40:14) O Panie, zechciej mnie wybawić, Panie, pośpiesz mi na pomoc.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:14) Racz, BOŻE, mnie ocalić; pospiesz mi, BOŻE, na ratunek.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:14) Zechciej mnie, o PANIE, ocalić! Pośpiesz mi, PANIE, z pomocą!
19.TOR.PRZ.2023Bądź łaskawy, Jhwh, zechciej mnie ocalić; Jhwh, pośpiesz mi na pomoc.