« Psal 40:15 Księga Psalmów 40:16 Psal 40:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:22) Wiesielcie sie i radujcie sie nad tobą wszystcy szukający ciebie i mołwcie wszegdy: Powyszon bądź Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(39:22) Wiesielcie sie i radujcie sie nad tobą wszytcy szukający ciebie i mowcie weżdy: Powyszszon bądź Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje.
3.WUJEK.1923(40:17) Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawżdy: Niechaj będzie uwielbiony Pan, którzy miłują zbawienie twoje.
4.GDAŃSKA.1881(40:17) Ale niech się rozradują i rozweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i miłują zbawienie twoje; niech mówią zawżdy: Niechaj będzie Pan uwielbiony.
5.GDAŃSKA.2017Niech się radują i weselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają; niech ci, którzy miłują twoje zbawienie, mówią zawsze: Niech PAN będzie wywyższony.
6.PS.BYCZ.1854(40:17) Niech-cieszą-się, i-radują, w-Tobie, wszyscy szukający-Cię; niech-mówią ciągle: „Niech-będzie-uwielbion Pan” miłujący zbawienié-Twojé.
7.GÖTZE.1937(40:17) Dozwól radować się i weselić w Tobie wszystkim, którzy Cię szukają; którzy miłują zbawienie Twoje, niech zawsze mówią: Wywyższony jest Pan!
8.CYLKOW(40:17) Niech ucieszą i uradują się w Tobie wszyscy pożądający Cię, niech powtarzają wciąż: wielkim jest Bóg, miłujący zbawienie Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(40:17) Niechaj się weselą i radują w Tobie wszyscy, co Cię szukają. Niechaj mówią zawsze: "Bądź uwielbiony Panie", którzy kochają zbawienie Twoje.
10.ASZKENAZY(40:17) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie pożądają, niechaj mówią, zawsze: "oby rosła potęga Jehowy" ci, co miłują dzieło Twego wybawienia.
11.SZERUDA(40:17) Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan!
12.TYSIĄCL.WYD1(39:17) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają, i zawsze mówią: «Pan uwielbiony», ci, którzy pragną Twojej pomocy.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:17) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają, i niech zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy pragną Twego wybawienia.
14.BRYTYJKA(40:17) Niech się rozweselą i rozradują w tobieWszyscy, którzy cię szukają; Niechaj ci, którzy miłują zbawienie twoje, Mówią zawsze: Wielki jest Pan!
15.POZNAŃSKA(40:17) Niech się weselą i niech się radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają! Niech ci, co wyczekują Twej zbawczej pomocy, wyznają bezustannie: "Wielki jest Jahwe!"
16.WARSZ.PRASKA(40:17) Niech zaś radują się Tobą i cieszą wszyscy, co Cię szukają. Niech mówią, że Pan jest wielki, ci, którzy pragną, byś ich zbawił.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:17) Niech się ucieszą i uradują w Tobie wszyscy, którzy Cię pożądają; i niechaj stale powtarzają: Wielkim jest Bóg, miłujący Swoje zbawienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:17) Ci natomiast, którzy Ciebie szukają, Niech się weselą i radują w Tobie; Tym, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu, Niech nie zabraknie powodów, by mówić: Pan jest wielki!
19.TOR.PRZ.2023Niech się radują i niech będą zadowoleni w Tobie, ci wszyscy, którzy Ciebie szukają; niech ci, którzy miłują Twoje zbawienie, zawsze mówią: Niech Jhwh będzie wywyższony,