« Psal 40:2 Księga Psalmów 40:3 Psal 40:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:4) i wpuścił w usta moja pienie nowe, piastnkę Bogu naszemu. (39:5) Uźrzą mnodzy i będą sie bać, i będą pwać w Gospodna.
2.PS.PUŁAWSKI(39:4) i wpuścił w usta moja pieśń nową, piesnkę Bogu naszemu. (39:5) Uźrzą mnodzy i bać sie będą, i będą pwać w Gospodna.
3.WUJEK.1923(40:4) I wypuścił nową pieśń w usta moje, Hymn Bogu naszemu: ujrzą mnodzy, i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.
4.GDAŃSKA.1881(40:4) A włożył w usta moje pieśń nową, chwałę należącą Bogu naszemu, co gdy wiele ich ogląda, ulękną się, a będą mieć nadzieję w Panu.
5.GDAŃSKA.2017I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się, i zaufa PANU.
6.PS.BYCZ.1854(40:4) Oraz-umieścił, w-ustach-mych, śpiéw nowy, chwałę Bogu-naszemu; obaczy wielu, i-bać-się-będą, oraz-ufać w-Panu.
7.GÖTZE.1937(40:4) I włożył mi w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną Bogu naszemu. Wielu to ujrzy, i ulękną się i zaufają Panu.
8.CYLKOW(40:4) I dał w usta moje pieśń nową, chwałę Panu naszemu; ujrzą to tłumy a ulękną się i zaufają Bogu.
9.KRUSZYŃSKI(40:4) Ustom moim dał pieśń nową - uwielbienie dla Boga naszego. Wielu ich ujrzy i ulęknie się, i nadzieję mieć będą w Panu.
10.ASZKENAZY(40:4) I dał w usta me pieśń nową, dostojną chwałę dia naszego Boga, ujrzy to tłum a czcić będzie i polegać na Jehowie.
11.SZERUDA(40:4) I włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną Boga naszego. Ujrzy to wielu i ulęknie się, i zaufają Panu.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:4) I w usta moje włożył śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i w Panu ufność położą.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:4) I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu.
14.BRYTYJKA(40:4) Włożył w usta moje pieśń nową, Pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, I ufać będą Panu.
15.POZNAŃSKA(40:4) W usta moje włożył nową pieśń, hymn ku czci naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, i zaufają Jahwe.
16.WARSZ.PRASKA(40:4) W usta moje włożył pieśń nową, słowa uwielbienia Pana. Usłyszy to wielu i ulękną się, i zaufają Panu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:4) Dał też w moje usta nową pieśń, chwałę naszego Boga; ujrzą to tłumy, ulękną się i zaufają WIEKUISTEMU.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:4) Włożył w moje usta pieśń nową, Pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk - I zaufają PANU.
19.TOR.PRZ.2023I włożył w moje usta nową pieśń, pieśń chwały dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się, i zaufa Jhwh.