« Psal 40:3 Księga Psalmów 40:4 Psal 40:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:6) Błogosławiony mąż, jegoż jest imię gospodnowo nadzieja jego i nie glądał jest na prozności i na wściekania krzywa.
2.PS.PUŁAWSKI(39:6) Błogosławiony mąż, jegoż jest imię boże nadzieja jego i nie glądał na prozności i na wściekania krzywa.
3.WUJEK.1923(40:5) Błogosławiony mąż, którego nadzieja jest imię Pańskie: a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne.
4.GDAŃSKA.1881(40:5) Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu nadzieję swoję, a nie ogląda się na hardych, ani na tych, którzy się unoszą za kłamstwem.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony człowiek, który pokłada w PANU swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych ani na tych, którzy podążają za kłamstwem.
6.PS.BYCZ.1854(40:5) Szczęśliw, ten-człowiek, który czyni Pana bezpieczeństwem-swojém; a-nieogląda-się na dumnych, i-skłonnych do kłamstwa.
7.GÖTZE.1937(40:5) Szczęsny mąż, który w Panu ma ucieczkę swoją, a nie zwraca się do dumnych i do tych, co zbaczają ku kłamstwu.
8.CYLKOW(40:5) Szczęsny mąż, który uczynił Boga nadzieją swą, i nie zwrócił się ku hardym i zwolennikom kłamstwa.
9.KRUSZYŃSKI(40:5) Błogosławiony mąż, który pokłada w Panu ufność swoją, a nie ogląda się na pysznych i na skłonnych do kłamstwa.
10.ASZKENAZY(40:5) Szczęśliw ów mąż stateczny, który wszelką ufność ma w Jehowie a nie zwrócił się ku pyszalcom i tym, co kłam rozsiewają.
11.SZERUDA(40:5) Szczęsny ten, kto w Panu pokłada nadzieję swoją, a nie ogląda się na wyniosłych, ani na zwolenników kłamstwa!
12.TYSIĄCL.WYD1(39:5) Błogosławiony mąż, co złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za czcicielami bożków i za skłonnymi do kłamstwa.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:5) Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.
14.BRYTYJKA(40:5) Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych Ani do uwikłanych w kłamstwie.
15.POZNAŃSKA(40:5) Błogosławiony człowiek, który nadzieję swoją złożył w Jahwe, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają.
16.WARSZ.PRASKA(40:5) Szczęśliwy, kto zaufał Panu, a nie poszedł za tymi, co się pysznią i wybierają drogę zakłamania.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:5) Szczęśliwy mąż, który BOGA uczynił swą nadzieją, a nie zwrócił się ku ludziom hardym i zwolennikom kłamstwa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:5) O, jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w PANU I nie zwraca się do wyniosłych Ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie.
19.TOR.PRZ.2023Błogosławiony człowiek, który pokłada w Jhwh swoją nadzieję, a nie zwraca swoich oczu w kierunku dumnych ani na tych, którzy oplatają się kłamstwem.