« Psal 40:4 Księga Psalmów 40:5 Psal 40:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:7) Mnogie uczynił jeś ty, Gospodnie Boże, dziwy twoje a w myślach twojich nie jest, kto by był rowiennik tobie. (39:8) Zjawił jeśm i mołwił jeśm; rozmnożyli są sie na❬d❭ czysło.
2.PS.PUŁAWSKI(39:7) Mnogie uczynił jeś ty, Gospodnie Boże moj, dziwy twoje a twoim myślam nie jest, kto by rowien był tobie. (39:8) Zjawił jeśm i rzekł jeśm; rozmnożyli sie są nad czysło.
3.WUJEK.1923(40:6) Wieleś uczynił ty, Panie, Boże mój, cudów twoich: a w myślach twoich nie jest, ktoby był podobien tobie: opowiadałem i mówiłem, rozmnożyli się nad liczbę.
4.GDAŃSKA.1881(40:6) Wieleś uczynił, Panie, Boże mój! cudów twoich, a myśli twoich o nas nikt porządnie wyliczyć nie może przed tobą; chciałlibym je wypowiedzieć i wymówić, daleko ich więcej, niżby wypowiedziane być mogły.
5.GDAŃSKA.2017Wiele uczyniłeś cudów, PANIE, mój Boże, a twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed tobą; gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć.
6.PS.BYCZ.1854(40:6) Mnogie, poczyniłeś Ty, o-Panie, Boże-mój! cuda Twoje; a-w-myślach-Twych, ku-nam, nie-ma mogącego-zastosować-się do-Ciebie; opowiedziałlibym je, i-wyraził? one-liczniejsze nad-możność-obliczenia.
7.GÖTZE.1937(40:6) Panie, Boże mój, liczne są cuda Twoje, któreś uczynił, i zamiary, któreś względem nas okazał; Tobie niema podobnego! Chciałbym je rozgłosić i o nich mówić, jednak jest ich za wiele, aby je zliczyć.
8.CYLKOW(40:6) Wiele spełniłeś Ty Boże, Panie mój cudów i zamysłów Twoich dla nas; nic nie dorówna Ci, by wymówić i wygłosić, zbyt liczne są, by je wymienić.
9.KRUSZYŃSKI(40:6) Wieleś uczynił Ty, Panie, Boże mój! Twoich cudów i myśli Twoich względem nas nikt nie wyliczy; będę ogłaszał i opowiadał ponad liczbę, jak opowiedzieć można.
10.ASZKENAZY(40:6) Wielkich Ty dokonujesz rzeczy, Tyś Jehowo jest mym Bogiem, Twe czyny przedziwne i myśli Twoje są ku nam skierowane, niepodobieństwem jest, uczynić Ci zadość a choćbym obwieszczał i prawił, nadto są one potężne, abym je mógł opowiedzieć.
11.SZERUDA(40:6) Mnóstwo jest cudów, których Ty dokonałeś, Panie, Boże mój; a co do myśli Twoich o nas - nic Ci nie może dorównać. Gdybym je chciał głosić i opowiedzieć, są niezliczone.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:6) Panie, Boże mój, wiele cudów uczyniłeś, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niż można obliczyć.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:6) Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niżby można zliczyć.
14.BRYTYJKA(40:6) Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, A w zamysłach twoich wobec nas nikt ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, Są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć.
15.POZNAŃSKA(40:6) Nieprzeliczone są Twoje cuda, któreś uczynił, Jahwe, Boże mój, a w zamierzeniach Twoich względem nas nie ma równego Tobie. Chciałbym je głosić i o nich opowiadać, ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć.
16.WARSZ.PRASKA(40:6) Wielu dokonałeś cudów, Panie mój i Boże, a w tym, co zamierzasz, nie masz sobie równych. Chciałbym o nich mówić i ogłosić wszystkie, lecz jest ich więcej, niż powiedzieć zdołam.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:6) Wiele dla nas spełniłeś – Ty, WIEKUISTY, Boże mój Twoich cudów i Twych zamysłów; nikt Ci nie dorówna; są zbyt liczne by je wymienić, wymówić, czy wygłosić.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:6) Ty, PANIE, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł, W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, Byłyby na to zbyt liczne.
19.TOR.PRZ.2023Wiele cudownych dzieł uczyniłeś, Ty Jhwh, mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie może wymienić w kolejności przed Tobą; gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, są zbyt liczne, nie można ich policzyć.