« Psal 40:5 Księga Psalmów 40:6 Psal 40:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:9) Obietnice i modły ❬nie❭ chciał jeś, ale uszy dokonał jeś mnie. (39:10a) Ofiary i za grzech nie żądał jeś;
2.PS.PUŁAWSKI(39:9) Obietnice i modły nie chciał jeś, ale uszy dokonał jeś mnie. (39:10a) Modły i za grzech nie żądał jeś;
3.WUJEK.1923(40:7) Ofiary i obiaty nie chciałeś, a uszy uczyniłeś mi doskonałe: całopalenia i za grzech nie żądałeś.
4.GDAŃSKA.1881(40:7) Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłół uszy; całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś.
5.GDAŃSKA.2017Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech.
6.PS.BYCZ.1854(40:7) Ty, ofiary-zabicia i-daru, nie żądasz; Ty, uszy przekłułeś mi; Ty, ofiary-palenia, i-za-grzéch, nie pragniesz.
7.GÖTZE.1937(40:7) Ofiar śniednych i suchych nie pragniesz; ale uszy mi ukształtowałeś. Ofiar całopalnych i za grzech nie żądałeś.
8.CYLKOW(40:7) Ofiar bitych i śniednych nie żądasz, w uszy mi to wpoiłeś, całopalenia i obiaty rozgrzesznéj nie wymagasz.
9.KRUSZYŃSKI(40:7) Ofiary i obiaty nie żądałeś, uszy otworzyłeś mi; całopalenia i ofiary za grzech nie wymagałeś.
10.ASZKENAZY(40:7) Ofiar zwierzęcych ani śniednich Ty nie pożądasz, - owszem drążysz me uszy, sprawiając biesiadę - iż nie pytasz Ty o całopalenie i ofiarę odczyszczenia.
11.SZERUDA(40:7) Nie chcesz ofiar krwawych i darów, dałeś mi otwarte uszy; nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:7) Nie chciałeś ofiary i daru, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś:
13.TYSIĄCL.WYD5(40:7) Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.
14.BRYTYJKA(40:7) Nie chcesz ofiar krwawych i darów, Ale dałeś mi otwarte uszy; Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej.
15.POZNAŃSKA(40:7) W ofiarach i darach nie masz upodobania, nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech, lecz otworzyłeś uszy moje.
16.WARSZ.PRASKA(40:7) Ofiar krwawych ni płynnych nie pragniesz i w uszy mi to wbijałeś, że całopaleń i ofiar pokutnych nie żądasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:7) Ofiar bitych oraz darów nie żądasz, w uszy mi to wpoiłeś, nie wymagasz całopalenia, ani zagrzesznej ofiary.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:7) Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach - Przygotowałeś mi ciało; Nie zależało Ci na całopaleniu ani na ofierze za grzech.
19.TOR.PRZ.2023W ofierze krwawej i w darze z pokarmu nie miałeś upodobania, lecz przekłułeś mi uszy; nie pytałeś się o całopalenia i ofiary za grzech.