« Psal 40:7 Księga Psalmów 40:8 Psal 40:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:11b) bych uczynił wolą twoję, Boże moj, chciał jeśm, a zakon twoj pośrzod sierca mego.
2.PS.PUŁAWSKI(39:11b) bych uczynił wolą twoję, Boże moj, chciałeśm, i zakon twoj pośrzod sierca mego.
3.WUJEK.1923(40:9) Abych czynił wolą twoję, Boże mój, pragnąłem, i zakon twój w pośród serca mego.
4.GDAŃSKA.1881(40:9) Abym czynił wolę twoję, Boże mój! pragnę, albowiem zakon twój jest w pośrodku wnętrzności moich.
5.GDAŃSKA.2017Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu.
6.PS.BYCZ.1854(40:9) Ja, w-wykonywaniu woli-Twéj, o-Boże-mój! podobam-się; bo, ustawa-Twa, wśród wnętrzności-moich.
7.GÖTZE.1937(40:9) Wolę Twoją wykonać, Boże mój, pragnę, a zakon Twój jest w sercu mojem.
8.CYLKOW(40:9) Spełniać wolę Twoję, Panie pragnę, a nauka Twoja we wnętrzu mojém.
9.KRUSZYŃSKI(40:9) abym czynił wolę Twoją, Boże mój! bo prawo Twoje jest w pośrodku wnętrzności moich".
10.ASZKENAZY(40:9) Spełniać Twą wolę wszak mem pragnieniem a Twa nauka jest w pośród mych wnętrzności.
11.SZERUDA(40:9) Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:9) czynić Twą wolę, mój Boże, jest moją radością, a Prawo Twoje mieszka w mym sercu.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:9) Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.
14.BRYTYJKA(40:9) Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim.
15.POZNAŃSKA(40:9) Pełnić Twą wolę, Boże mój, to moje pragnienie, a prawo Twoje noszę głęboko w sercu".
16.WARSZ.PRASKA(40:9) Twoją wolę chciałbym czynić, Boże, bo prawo noszę w moim sercu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:9) Pragnę spełniać Twą wolę, Boże, Twoje Prawo jest w moim wnętrzu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:9) Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże, Twoje Prawo tkwi głęboko w mym wnętrzu.
19.TOR.PRZ.2023Z upodobaniem czynię to, w czym Ty znajdujesz przyjemność, mój Boże, a Twoje Prawo jest w głębi mojego wnętrza.