« Psal 40:8 Księga Psalmów 40:9 Psal 40:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:12) Zjawił jeśm sprawiedlność twoję w kościele wielikiem, owa warg mojich nie zapowiem; Gospodnie, ty wiesz.
2.PS.PUŁAWSKI(39:12) Wzjawiłeśm sprawiedlność twoję w wielikiem zborze, owa wargi moje nie zapowiem; Gospodnie, ty wiesz.
3.WUJEK.1923(40:10) Opowiadałem sprawiedliwość twoję w kościele wielkim: oto warg moich nie będę hamował: Panie, tyś wiedział.
4.GDAŃSKA.1881(40:10) Opowiadałem sprawiedliwość twoję w zgromadzeniu wielkiem; oto warg moich nie zawściągnąłem, ty wiesz, Panie!
5.GDAŃSKA.2017Głosiłem twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem moich ust; ty wiesz o tym, PANIE.
6.PS.BYCZ.1854(40:10) Jam-ogłaszał sprawiedliwość, w-zgromadzeniu wielkiém; oto, warg-moich, nie wstrzymywałem; Panie, Tyć wiész.
7.GÖTZE.1937(40:10) Obwieszczałem sprawiedliwość Twoją w zgromadzeniu wielkiem; oto nie hamowałem warg moich, sam to wiesz, Panie!
8.CYLKOW(40:10) Zapowiadam zbawienie w zborze licznym, oto warg moich nie powściągam, Boże, wiesz o tém.
9.KRUSZYŃSKI(40:10) Opowiadałem sprawiedliwość w kościele wielkim; oto ust moich nie zamknę; Panie, Ty wiesz.
10.ASZKENAZY(40:10) A jakom zwiastował sprawiedliwość w mnogiej gromadzie, oto teraz warg mych nie będę zamykał, Ty o tem wiesz, o Jehowo.
11.SZERUDA(40:10) Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:10) Twą sprawiedliwość głosiłem w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich — Ty wiesz, o Panie.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:10) Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie.
14.BRYTYJKA(40:10) Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym.
15.POZNAŃSKA(40:10) Sławiłem sprawiedliwość [Twoją] przed wielkim zgromadzeniem i nie powściągałem przed tym ust moich. Ty wiesz o tym, o Jahwe!
16.WARSZ.PRASKA(40:10) Na zgromadzeniu wielkim głoszę sprawiedliwość, ust moich, jak widzisz, nie zamykam. Ty dobrze wiesz o tym, mój Panie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:10) Zapowiadam zbawienie w licznym zborze, oto moich warg nie powściągam, wiesz o tym, WIEKUISTY.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:10) Ogłaszałem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Nie zamknąłem ust - i Ty, Panie, o tym wiesz.
19.TOR.PRZ.2023Ogłosiłem jako dobrą nowinę Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto, nie będę zamykał moich ust; Jhwh, Ty o tym wiesz.