« Psal 38:12 Księga Psalmów 38:13 Psal 38:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:14) Ale ja jako głuchy nie słyszał jeśm a jako niemy nie otwarzaję ust swych.
2.PS.PUŁAWSKI(37:14) A ja jako głuchy nie słyszał jeśm i jako niemy nie otwarzaję ust swych.
3.WUJEK.1923(38:14) A ja jako głuchy nie słyszałem, a jako niemy, nie otwierający ust swoich.
4.GDAŃSKA.1881(38:14) Alem ja niby głuchy nie słyszał, a jako niemy, który ust swoich nie otwiera.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja niczym głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, który nie otwiera swych ust.
6.PS.BYCZ.1854(38:14) Ale-ja, jakby-głuchy, nie słucham, i,-jako-niémy, co nie otwiéra ust-swoich.
7.GÖTZE.1937(38:14) Lecz ja jako głuchy nie słyszę, i jestem jako niemy, który ust swoich nie otwiera.
8.CYLKOW(38:14) A ja jak głuchy nie słyszę, i jak niemy, co nie otwiera ust swoich.
9.KRUSZYŃSKI(38:14) Ale ja, jako głuchy, nie słuchałem i jako niemy, nie otwierałem ust swoich.
10.ASZKENAZY(38:14) A jam jest niby głuchy, który nie słyszy i jako niemy, co ust swych nie otworzy.
11.SZERUDA(38:14) Lecz ja jak człowiek głuchy nie słyszę i jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(37:14) A ja nie słucham — jak głuchy i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:14) A ja nie słyszę - jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
14.BRYTYJKA(38:14) Lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę I jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich.
15.POZNAŃSKA(38:14) A ja jestem jak ten, który nie słyszy, i jak niemy, który nie otwiera ust.
16.WARSZ.PRASKA(38:14) A ja jestem jak głuchy, co nic nie słyszy, i jak niemy, co nie może otworzyć ust swoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:14) A ja nie słyszę jak głuchy; jak niemy, co nie otwiera swoich ust.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:14) Lecz ja, niczym głuchy, nie słyszę, Niczym niemy nie otwieram swych ust.
19.TOR.PRZ.2023Lecz ja nie słyszę jak głuchy, jestem jak niemy, który nie otwiera swoich ust.