« Psal 38:13 Księga Psalmów 38:14 Psal 38:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:15) I uczynił jeśm sie jako człowiek niesłyszący i nieimający w swych uściech karań.
2.PS.PUŁAWSKI(37:15) I czynił jeśm sie jako człowiek niesłyszący i niemający w swych uściech poswarzenia.
3.WUJEK.1923(38:15) I stałem się jako człowiek niesłyszący, i nie mający odporów w uściech swoich.
4.GDAŃSKA.1881(38:15) I stałem się jako człowiek, który nic nie słyszy, i niema odporu w ustach swoich.
5.GDAŃSKA.2017I stałem się jak człowiek, który nic nie słyszy i nie ma w ustach upomnień.
6.PS.BYCZ.1854(38:15) Więc-stałem-się, jako-człowiek, co nie słyszący, i-nie-mający, w-ustach-swych, dowodów.
7.GÖTZE.1937(38:15) Jestem jako mąż, który nie słyszy, i niema sprzeciwu w ustach swoich.
8.CYLKOW(38:15) I stałem się jak człowiek, który nie rozumié, a nie ma w uściech odprawy.
9.KRUSZYŃSKI(38:15) I stałem się jako człowiek, który nie słyszy, i w ustach jego niemasz sprzeciwu.
10.ASZKENAZY(38:15) Stałem się, jakby mąż, który nie rozumie i niemasz w ustach jego odprawy.
11.SZERUDA(38:15) I stałem się jak głuchy, który nie ma odpowiedzi w ustach.
12.TYSIĄCL.WYD1(37:15) I stałem się jak człowiek, co nie słyszy i nie ma w ustach odpowiedzi.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:15) I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; i nie ma na ustach odpowiedzi.
14.BRYTYJKA(38:15) Stałem się jak mąż, który nie słyszyI który nie ma odpowiedzi w ustach swoich.
15.POZNAŃSKA(38:15) Stałem się podobny do człowieka głuchego, którego usta nie znają odpowiedzi.
16.WARSZ.PRASKA(38:15) Jestem jak ten, do którego nic nie dociera i który na nic nie ma odpowiedzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:15) Stałem się jak człowiek, który nie rozumie i w ustach nie ma odpowiedzi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:15) Stałem się jak człowiek niesłyszący, Który nie potrafi wyrazić sprzeciwu.
19.TOR.PRZ.2023I stałem się jak człowiek, który nie słyszy i nie ma w swoich ustach napomnienia.