« Psal 38:14 Księga Psalmów 38:15 Psal 38:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:16) Bo w cię, Gospodnie, pwał jeśm; ty wysłuszasz mie, Gospodnie Boże moj.
2.PS.PUŁAWSKI(37:16) Bo w cię, Gospodnie, pwał jeśm; ty wysłuchasz mie, Gospodnie Boże moj.
3.WUJEK.1923(38:16) Albowiem w tobiem, Panie, nadzieję miał: ty mię wysłuchasz, Panie, Boże mój.
4.GDAŃSKA.1881(38:16) Albowiem na cię, Panie! oczekuję; ty za mię odpowiesz, Panie, Boże mój!
5.GDAŃSKA.2017Ciebie bowiem, PANIE, oczekuję; ty odpowiesz, Panie, mój Boże.
6.PS.BYCZ.1854(38:16) Przetoż, na-Ciebie, o-Panie! czekam; Ty odpowiesz, Panie, Boże-mój.
7.GÖTZE.1937(38:16) Albowiem Ciebie, Panie, ufnie oczekuję; Ty odpowiesz, Panie, Boże mój.
8.CYLKOW(38:16) Bo Ciebie Boże wyczekuję; Ty odpowiesz Boże, Panie mój.
9.KRUSZYŃSKI(38:16) Ponieważ Tobie, Panie, zaufałem, Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!
10.ASZKENAZY(38:16) Choć w Tobie, o Jehowo, ma nadzieja, Ty mi odpowiesz, Panie Boże mój.
11.SZERUDA(38:16) Bo w Tobie, Panie, nadzieja moja: Ty wysłuchasz, Panie, Boże mój!
12.TYSIĄCL.WYD1(37:16) Bo Tobie ufam, o Panie: Ty, Panie, mój Boże, wysłuchasz.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:16) Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!
14.BRYTYJKA(38:16) W tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją; Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój!
15.POZNAŃSKA(38:16) Bo w Tobie, Jahwe, pokładam nadzieję, Ty sam odpowiesz, Panie, Boże mój!
16.WARSZ.PRASKA(38:16) Na Ciebie czekam, Panie mój, Ty mi odpowiesz, Panie mój i Boże.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:16) Bo Ciebie wyczekuję, WIEKUISTY; Ty, Boże, Panie mój odpowiesz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:16) To dlatego, że na Ciebie, PANIE, czekam; Ty mi odpowiesz, o Panie, mój Boże!
19.TOR.PRZ.2023Ciebie bowiem, Jhwh, oczekiwałem; Ty mi odpowiesz, Panie, mój Boże.