« Psal 38:19 Księga Psalmów 38:20 Psal 38:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:21) Jiż to odpłacają złe za dobre, uwłoczyli są mnie, bo jeśm naśladował dobroty.
2.PS.PUŁAWSKI(37:21) Jiż to odplacają złe za dobre, uwłoczyli są mi, bo jeśm naśladował dobrotę.
3.WUJEK.1923(38:21) Którzy oddawają złe za dobre, uwłaczali mi, iżem naśladował dobroci.
4.GDAŃSKA.1881(38:21) A oddawając mi złem za dobre sprzeciwiają mi się, przeto, że naśladuję tego, co jest dobrego.
5.GDAŃSKA.2017Odpłacają mi złem za dobro i sprzeciwiają mi się, bo podążam za dobrem.
6.PS.BYCZ.1854(38:21) A,-wypłacający-się złém, za dobro, sprzeciwiają-się-mi, dla-tego,-że naśladuję dobré.
7.GÖTZE.1937(38:21) Którzy mnie złem za dobre odpłacają, napastują mnie za to, że ścigam dobro.
8.CYLKOW(38:21) I odpłacający złém za dobre, którzy mnie prześladują, za to że dążę za dobrém.
9.KRUSZYŃSKI(38:21) I którzy oddają zło zamiast dobrego i sprzeciwiają mi się, że naśladuję dobro.
10.ASZKENAZY(38:21) a ci, co mi złem odpłacają za dobre oskarżają mię o to, że rozbijam się za tem, co dobre, -
11.SZERUDA(38:21) A ci, co złem za dobre odpłacają, prześladują mnie, że ja zabiegam o dobro.
12.TYSIĄCL.WYD1(37:21) Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że za dobrem idę.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:21) Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem.
14.BRYTYJKA(38:21) A ci, którzy złem za dobre odpłacają, Prześladują mnie, gdyż zabiegam o dobro.
15.POZNAŃSKA(38:21) Ci, którzy za dobro złem mi odpłacają, zawzięli się na mnie za to, że zdążam ku temu, co dobre.
16.WARSZ.PRASKA(38:21) Odpłacają mi złem za dobre i uciskają tylko dlatego, że pragnę dobrze czynić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:21) Odpłacają złem za szlachetne, ci, którzy mnie prześladują za to, że podążam za lepszym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:21) Ci, którzy odpłacają złem za dobro, Przeciwstawiają mi się dlatego, że właśnie o dobro zabiegam.
19.TOR.PRZ.2023Odpłacają mi złem za dobro i przeciwstawiają się mi, bo kroczę za dobrem.