« Psal 135:9 Księga Psalmów 135:10 Psal 135:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:10) jenże pobił poganow wiele i pobił krole mocne,
2.PS.PUŁAWSKI(134:10) jenże pobił poganow wiele i zabił krole mocne,
3.WUJEK.1923Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne:
4.GDAŃSKA.1881Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych;
5.GDAŃSKA.2017Pobił wiele narodów i zgładził potężnych królów;
6.PS.BYCZ.1854Który-pobił narody liczne, i-pozabijał królów potężnych.
7.GÖTZE.1937Pobił wielkie narody i zabił potężnych królów:
8.CYLKOWKtóry poraził ludy mnogie, i pobił królów potężnych.
9.KRUSZYŃSKIKtóry pobił narody liczne i pozabijał królów możnych:
10.ASZKENAZYKtóry mnogie pobił narody i powybijał króle potężne.
11.SZERUDAPobił wiele ludów i zabił potężnych królów.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:10) Poraził wiele narodów i zabił królów potężnych:
13.TYSIĄCL.WYD5Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych:
14.BRYTYJKAPobił wiele narodówI zabił potężnych królów.
15.POZNAŃSKAOn poraził wiele narodów, wytracił królów potężnych:
16.WARSZ.PRASKAWytracił wiele narodów, zgładził najpotężniejszych królów:
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On poraził liczne narody i pobił potężnych królów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn uderzył wiele narodów, Pokonał potężnych królów:
19.TOR.PRZ.2023On uderzył wiele narodów i zgładził potężnych królów;