« Psal 135:12 Księga Psalmów 135:13 Psal 135:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:13) Panie, imię twoje na wieki, Gospodnie, pamiętne twoje ot pokolenia w pokolenie.
2.PS.PUŁAWSKI(134:13) Gospodnie, imię twoje na wieki, Boże, pamiętne twoje od pokolenia w pokolenie.
3.WUJEK.1923Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu.
4.GDAŃSKA.1881Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu.
5.GDAŃSKA.2017Twoje imię, PANIE, trwa na wieki; twoja pamięć, PANIE, z pokolenia na pokolenie.
6.PS.BYCZ.1854O-Panie! Imię-Twé, na-wieki; o-Panie! pamiątka-Twoja, od-rodu, do-rodu.
7.GÖTZE.1937Panie, imię Twoje trwa na wieki; Panie, pamięć o Tobie od pokolenia do pokolenia.
8.CYLKOWBoże, imię Twe na wieki; Boże, pamięć Twoja od pokolenia do pokolenia.
9.KRUSZYŃSKIPanie! Imię Twoje na wieki! Panie! Pamięć Twoja od pokolenia do pokolenia!
10.ASZKENAZYJehowo, imię Twe na wieczność, Jehowo, pamięć Twa w pokolenie pokoleń.
11.SZERUDAPanie! Imię Twoje trwa na wieki; Panie! Pamięć Twoja po wszystkie pokolenia.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:13) Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie, z pokolenia w pokolenie.
13.TYSIĄCL.WYD5Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie.
14.BRYTYJKAPanie! Imię twoje trwa na wieki, Panie, pamięć twoja po wszystkie pokolenia.
15.POZNAŃSKATwoje Imię, o Jahwe, trwa na wieki, z pokolenia w pokolenie, Jahwe, pamięć Twoja.
16.WARSZ.PRASKATwoje Imię, o Panie, niechaj trwa na wieki, a pamięć o Tobie – z pokolenia na pokolenie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, Twe Imię trwa na wieki; WIEKUISTY, pamięć o Tobie od pokolenia do pokolenia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE! Twoje imię trwa na wieki, PANIE! Pamięć o Tobie - z pokolenia w pokolenie.
19.TOR.PRZ.2023Twoje imię, Jhwh, trwa na wieki; pamięć o Tobie, Jhwh, z pokolenia na pokolenie.