« Psal 135:13 Księga Psalmów 135:14 Psal 135:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:14) Bo będzie sędzić Pan lud swoj a w sługach swojich proszon będzie.
2.PS.PUŁAWSKI(134:14) Bo będzie sędzić Gospodzin lud swoj a w sługach swoich proszon będzie.
3.WUJEK.1923Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim.
4.GDAŃSKA.1881Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.
5.GDAŃSKA.2017Bo PAN będzie sądzić swój lud i zmiłuje się nad swymi sługami.
6.PS.BYCZ.1854Gdy będzie-sądził Pan, lud-swój; wtedy,-nad sługami-swymi, zlituje-się.
7.GÖTZE.1937Albowiem Pan wywiedzie prawo ludu Swego, a ze sługami Swymi litość mieć będzie.
8.CYLKOWBo sprawiedliwość wymierza Bóg narodowi Swojemu, a nad sługami Swojemi lituje się.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem Pan sądzić będzie naród swój i nad sługami swymi zmiłuje się.
10.ASZKENAZYBo sprawi Jehowa sąd ludu Swego i nad dolą się ulituje Swych sług.
11.SZERUDABo Pan wymierzy sprawiedliwość ludowi swemu, a nad sługami swymi zlituje się.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:14) Pan bowiem strzeże swojego ludu i lituje się nad swymi sługami.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami.
14.BRYTYJKAAlbowiem Pan sądzić będzie lud swój, A nad sługami swymi zlituje się.
15.POZNAŃSKABo Jahwe sprawiedliwość oddaje ludowi swemu i lituje się nad swymi sługami.
16.WARSZ.PRASKAPan bowiem jest sprawiedliwy wobec swego ludu i okazuje litość swym sługom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż BÓG wymierza sprawiedliwość Swojemu narodowi, a nad Swoimi sługami się lituje.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN bowiem broni swego ludu I lituje się nad swoimi sługami.
19.TOR.PRZ.2023Ponieważ Jhwh będzie sądzić swój lud i pocieszy swoje sługi.