« Psal 135:20 Księga Psalmów 135:21 Psal 136:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:21) Błogosławiony Pan z Syjon, jen bydli w Jeruzalem.
2.PS.PUŁAWSKI(134:21) Błogosławiony Bog z Syjon, jen bydli w Jeruzalem.
3.WUJEK.1923Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.
5.GDAŃSKA.2017Niech będzie błogosławiony z Syjonu PAN, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja.
6.PS.BYCZ.1854Niech będzie błogosławion Pan [z Syonu], zamieszkujący Jerozolimę. Halelu-Ja. (Chwalcie Pana.)
7.GÖTZE.1937Uwielbiony niech będzie z Syjonu Pan, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja!
8.CYLKOWSławionym niech będzie Bóg z Cyonu, przebywający w Jerozolimie. Halleluja.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławiony Pan ze Sjonu, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja!
10.ASZKENAZYBłogosławiony Jehowa ze Syonu, który siedzibę ma w Jeruzalem! Hallelujah!
11.SZERUDANiech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:21) Niech będzie błogosławiony Pan ze Syjonu. Ten, który mieszka w Jeruzalem.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! <Alleluja>.
14.BRYTYJKANiech będzie błogosławiony z SyjonuPan, który mieszka w Jeruzalemie! Alleluja.
15.POZNAŃSKAZ Syjonu niech będzie błogosławiony Jahwe, On, który zamieszkuje w Jeruzalem.
16.WARSZ.PRASKANiech będzie uwielbiony na Syjonie Pan, który panuje w Jeruzalem. Alleluja!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będzie sławionym WIEKUISTY z Cyonu, który przebywa w Jeruszalaim. HALLELUJA!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech PAN będzie błogosławiony z Syjonu - Ten, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja.
19.TOR.PRZ.2023Niech będzie błogosławiony z Syjonu Jhwh, który mieszka w Jerozolimie. Chwalcie Jh[wh].