« Psal 135:2 Księga Psalmów 135:3 Psal 135:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:3) Ch❬w❭alcie Pana, bo dobry jest Pan, gędzicie {albo śpiewa❬j❭cie} imieniu jego, bo słodkie jest!
2.PS.PUŁAWSKI(134:3) Chwalcie Boga, bo dobry jest Gospodzin, śpiewajcie imieniu jego, bo słodkie jest!
3.WUJEK.1923Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie PANA, bo PAN jest dobry; śpiewajcie jego imieniu, bo jest wdzięczne.
6.PS.BYCZ.1854Chwalcie Pana, bo dobry Pan; śpiéwajcie Imieniu-Jego, bo jest przyjemné.
7.GÖTZE.1937Chwalcie Pana, albowiem Pan jest dobry; śpiewajcie psalmy imieniowi Jego, bo ono jest miłe!
8.CYLKOWHalleluja, bo dobrym Bóg, śpiewajcie imieniu Jego, bo miłe ono.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Pana, albowiem dobry jest Pan, śpiewajcie imieniu Jego, albowiem jest przyjemne.
10.ASZKENAZYWielbcie Pana jestestwa, boć dobrym Jehowa, nućcie imieniu Jego, bo wdzięczne.
11.SZERUDAChwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, grajcie imieniu Jego, bo jest wdzięczne!
12.TYSIĄCL.WYD1(134:3) Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry; śpiewajcie Jego imieniu, bo słodkie.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest wdzięczne.
14.BRYTYJKAChwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, Grajcie imieniu jego, bo jest miłe!
15.POZNAŃSKAChwalcie Jahwe, bo Jahwe jest dobry, opiewajcie Jego Imię, bo jest miłości godne.
16.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Pana, bo Pan jest dobry, śpiewajcie i grajcie na cześć Jego Imienia, bo jest bardzo łaskawy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.HALELUJA! Bo WIEKUISTY jest doskonałym; śpiewajcie Jego Imieniu, bo jest miłe.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChwalcie PANA, ponieważ PAN jest dobry, Grajcie Jego imieniu, bo jest miłe!
19.TOR.PRZ.2023Chwalcie Jh[wh], bo Jhwh jest dobry; śpiewajcie Jego imieniu, bo jest miłe.