« Łuk 3:9 Ewangelia Łukasza 3:10 Łuk 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytały go tłumy rzekąc: Co przeto uczynimy?
2.WUJEK.1923I pytały go rzesze, mówiąc: Cóż tedy czynić będziem?
3.RAKOW.NTI pytały go tłumy, mówiąc: Cóż tedy czynić będziemy?
4.GDAŃSKA.1881I pytał go lud mówiąc: Cóż tedy czynić będziemy?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić?
6.SZCZEPAŃSKIA rzesze pytały go, mówiąc: Cóż więc począć mamy?
7.MARIAWICII pytały Go rzesze mówiąc: Cóż tedy mamy czynić?
8.BIESZK.ŁUK.1931A na to rzesze pytały go: „Cóż tedy czynić mamy?”.
9.GRZYM1936A lud go pytał: Co mamy czynić?
10.DĄBR.WUL.1973I pytały go rzesze mówiąc: Cóż tedy czynić mamy?
11.DĄBR.GR.1961I pytały go rzesze mówiąc: Cóż więc czynić mamy?
12.TYSIĄCL.WYD5Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
13.BRYTYJKAI pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
14.POZNAŃSKATłumy zapytywały go: - Cóż zatem mamy czynić?
15.WARSZ.PRASKAPytano go z tłumu: Cóż więc mamy robić?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc tłumy pytały go, mówiąc: Co zatem, mamy uczynić?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż więc mamy czynić? - dopytywały się tłumy.
18.TOR.PRZ.I pytały go tłumy, mówiąc: Co więc mamy czynić?