« Łuk 3:14 Ewangelia Łukasza 3:15 Łuk 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy lepak mnimał lud, i pomyślali wszyscy w sercach swych o Johanie, owaby on był Christus,
2.WUJEK.1923A gdy się lud domniemawał, i wszyscy myślili w sercach swych o Janie, by snadź on nie był Chrystusem,
3.RAKOW.NTA gdy oczekiwał lud, i rozmyślali wszyscy w sercach swych o Janie, by snadź on nie był onym Christusem,
4.GDAŃSKA.1881A gdy lud oczekiwał, i myślili wszyscy w sercach swych o Janie, jeśliby snać on nie był Chrystusem,
5.GDAŃSKA.2017A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem;
6.SZCZEPAŃSKIPonieważ zaś lud żył w oczekiwania, a wszyscy w duszy swej zaczynali się zastanawiać, czy też sam Jan nie jest Chrystusem,
7.MARIAWICIA gdy się lud spodziewał, i wszyscy myśleli w sercach swych o Janie, nie onliby był Chrystusem,
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak to lud wyczekiwał zbawienia i wszyscy zastanawiali się nad tem, czy Jan może jest oczekiwanym Mesjaszem.
9.GRZYM1936I gdy wszyscy mieli go w poważaniu przypuszczając, że mógł być Chrystusem,
10.DĄBR.WUL.1973A gdy lud się domniemywał, a wszyscy w duszy swej poczynali się zastanawiać, czy też Jan nie jest Chrystusem,
11.DĄBR.GR.1961A kiedy lud, przypuszczając, że Jan jest Chrystusem, począł się nad tym w duszy zastanawiać,
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
13.BRYTYJKAGdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem,
14.POZNAŃSKAKiedy lud gubił się w domysłach, a wszyscy zastanawiali się, czy Jan przypadkiem nie jest Mesjaszem,
15.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś lud trwał w niepewności, a wszyscy snuli różne domysły na temat Jana [przypuszczając], że może jest Mesjaszem, Jan oświadczył wobec wszystkich:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy lud oczekiwał i gdy wszyscy rozmyślali w swych sercach o Janie, czy nie on jest Chrystusem,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem,
18.TOR.PRZ.A gdy lud oczekiwał, i gdy rozważali wszyscy w swoich sercach o Janie, czy czasem on nie jest Mesjaszem,