« Łuk 3:16 Ewangelia Łukasza 3:17 Łuk 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego łopata w ręce jego, i przeczyści bojowisko swoje, i zbierze pszenicę do szpiklerza swego, lecz plewę spali ogniem nieugaszonym.
2.WUJEK.1923Którego łopata w ręku jego, i wychędoży bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do szpichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3.RAKOW.NTKtórego łopata w ręku jego, i przeczyści bojowisko swe; i zgromadzi pszenicę do zachowania swego, a plewę spali ogniem nieugaszonym.
4.GDAŃSKA.1881Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
5.GDAŃSKA.2017Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym.
6.SZCZEPAŃSKIMa On wiejadło w ręku swem, by oczyścić swoje boisko; i zbierze pszenicę do szpichrza swego, a plewy spali w ogniu, który się nie da ugasić.
7.MARIAWICIW ręku Jego jest wiejadło Jego, i oczyści bojowisko Swoje i zgromadzi pszenicę do śpichrza Swojego, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Już trzyma w ręce swej łopatę, by oczyścić klepisko swe: pszenicę zgromadzi do śpichlerza swego, plewy zaś spali w ogniu nieugaszonym”.
9.GRZYM1936Ma on łopatę w ręce, aby oczyścić boisko i zebrać pszenicę do spichlerza swego; plewy zaś spali ogniem nieugaszonym.
10.DĄBR.WUL.1973Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę do gumna swojego, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
11.DĄBR.GR.1961Ma on wiejadło w ręku, aby oczyścić swoje klepisko i zgromadzić pszenicę do gumna swojego; a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
12.TYSIĄCL.WYD5Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
13.BRYTYJKAW ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
14.POZNAŃSKAOn (trzyma) w ręku sito do czyszczenia zboża, aby oczyścić swoje klepisko i (potem) zgromadzić ziarno w swoim spichlerzu. A plewy spali w niegasnącym ogniu.
15.WARSZ.PRASKAMa On w ręku wiejadło, którym oczyści to, co zostanie wymłócone: ziarno zgromadzi do spichlerza, a plewy spali w ogniu, którego nic już nie ugasi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On ma w swej ręce wiejadło, więc wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swej stodoły, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem.
18.TOR.PRZ.W Jego ręku jest wiejadło i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zbierze pszenicę do swojego spichlerza, lecz plewy spali ogniem nieugaszonym.