« Łuk 3:23 Ewangelia Łukasza 3:24 Łuk 3:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mathatów, Lewiego, Melchów, Janny, Józefów,
2.WUJEK.1923Który był Lewi, który był Melchi, który był Janni, który był Józeph,
3.RAKOW.NTMatthatego, Lewiego, Melchego, Jannego, Józefowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Matatowego, syna Lewiego, syna Melchyjego, syna Jannego, syna Józefowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
7.MARIAWICIktóry był Mathata, który był Lewiego, który był Melchiego, który był Jannego, który był Józefa,
8.BIESZK.ŁUK.1931Mattat, Lewi, Melchi, Jannaj, Józef,
9.GRZYM1936Lewiego, Melchi, Jannego, Józefa,
10.DĄBR.WUL.1973syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
11.DĄBR.GR.1961syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
13.BRYTYJKASyna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
14.POZNAŃSKAsyna Matata, syna Lewiego, syna Melchy, syna Jannaja, syna Józefa,
15.WARSZ.PRASKAsyna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mattata, Lewiego, Melchiego, Annaja, Józefa,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMattata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa,
18.TOR.PRZ.Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,