« Łuk 3:24 Ewangelia Łukasza 3:25 Łuk 3:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mathathiów, Amosów, Naumów, Esliów, Naggeów,
2.WUJEK.1923Który był Matthathiaszów, który był Amos, który był Nahum, który był Hefli, który był Nagge,
3.RAKOW.NTMatthathiowego, Amosowego, Naumowego, Eslego, Nangiego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Matatyjaszowego, syna Amosowego, syna Naumowego, syna Eslego, syna Naggiego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Mattatyasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
7.MARIAWICIktóry był Matathijasza, który był Amosa, który był Nahuma, który był Hesliego, który był Naggego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Mattatjasz, Amos, Nahum, Hesli, Naggaj,
9.GRZYM1936Matatjasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggego,
10.DĄBR.WUL.1973syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
11.DĄBR.GR.1961syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
13.BRYTYJKASyna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
14.POZNAŃSKAsyna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Nagaja,
15.WARSZ.PRASKAsyna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggaja
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMattatiasza, Amosa, Nahuma, Heslego, Naggaja,
18.TOR.PRZ.Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Nanggaja,