« Łuk 3:27 Ewangelia Łukasza 3:28 Łuk 3:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Melchiów, Addów, Kosammów, Elmodamów, Herów,
2.WUJEK.1923(3:28) Który był Melchi, który był Addy, (3:29) Który był Kosan, który był Elmadam, który był Her,
3.RAKOW.NTMelchego, Addego, Kosamowego, Elmodamego, Irowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Melchyjego, syna Addyjego, syna Kosamowego, syna Elmodamowego, syna Irowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Melchiego, syna Addeja, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
7.MARIAWICIktóry był Melchiego, który był Addiego, który był Kosana, który był Elmadama, który był Hera,
8.BIESZK.ŁUK.1931Melchi, Addej, Kosan, Elmadam, Her,
9.GRZYM1936Melchi, Addiego, Kosana. Elmadama, Hera,
10.DĄBR.WUL.1973syna Melchiego, syna Addeja, syna Kosana, syna Elmadama, syna Hera,
11.DĄBR.GR.1961syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
13.BRYTYJKASyna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
14.POZNAŃSKAsyna Melchy, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era,
15.WARSZ.PRASKAsyna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Melchiego, Addiego, Kosama, Elmadama, Era,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMelchiego, Addiego, Kosama, Elmadama, Era,
18.TOR.PRZ.Syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmodama, syna Hera,