« Łuk 3:28 Ewangelia Łukasza 3:29 Łuk 3:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Joseów, Eliezerów, Jerymów, Mathów, Lewiów,
2.WUJEK.1923(3:30) Który był Jezu, który był Eliezer, który był Jorym, który był Mathat, który był Lewi,
3.RAKOW.NTJozego, Eliezerowego, Jorimowego, Matthatego, Lewiego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Jozego, syna Elijezerowego, syna Jorymowego, syna Mattatego, syna Lewiego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Jezusa, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
7.MARIAWICIktóry był Jezuego, który był Eliezera, który był Joryma, który był Mathata, który był Lewiego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus Eljezer, Jorym, Mattat, Lewi,
9.GRZYM1936Jozuego, Eliezera, Jorima, Matata, Lewiego,
10.DĄBR.WUL.1973syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Matata, syna Lewiego,
11.DĄBR.GR.1961syna Jozuego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Lewiego,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
13.BRYTYJKASyna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
14.POZNAŃSKAsyna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Lewiego,
15.WARSZ.PRASKAsyna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jozego, Eliezera, Jorima, Mattata, Lewiego,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJozuego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego,
18.TOR.PRZ.Syna Jozesa, syna Eliezera, syna Joreima, syna Mattata, syna Lewiego,