« Łuk 3:30 Ewangelia Łukasza 3:31 Łuk 3:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Meleów, Menanów, Mathathy, Natanów, Dawidów,
2.WUJEK.1923(3:32) Który był Melea, który był Menna, który był Matthata, który był Nathan, który był Dawid,
3.RAKOW.NTMeleaowego, Mainanowego, Matthathowego, Nathanowego, Dawidowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Meleowego, syna Mainanowego, syna Mattatanowego, syna Natanowego, syna Dawidowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Meley, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,
7.MARIAWICIktóry był Meley, który był Menny, który był Mathata, który był Natana, który był Dawida,
8.BIESZK.ŁUK.1931Melej, Menna, Mattata, Natan, Dawid,
9.GRZYM1936Melei, Menny, Mataty, Natana, Dawida,
10.DĄBR.WUL.1973syna Meleasza, syna Menny, syna Matata, syna Natana, syna Dawida,
11.DĄBR.GR.1961syna Meleasza, syna Menny, syna Matata, syna Natana, syna Dawida,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
13.BRYTYJKASyna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,
14.POZNAŃSKAsyna Melei, syna Menny, syna Mataty, syna Natama, syna Dawida,
15.WARSZ.PRASKAsyna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Melei, Menny, Mattata, Natana, Dawida,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMelei, Menny, Mattaty, Natana, Dawida,
18.TOR.PRZ.Syna Meleasza, syna Menama, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,