« Łuk 3:31 Ewangelia Łukasza 3:32 Łuk 3:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jesseów, Obedów, Boosów, Salmonów, Naasonów,
2.WUJEK.1923(3:33) Który był Jesse, który był Obed, który był Booz, który był Salmon, który był Naasson,
3.RAKOW.NTJessego, Obedowego, Boozego, Salmonowego, Naassowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Jessego, syna Obedowego, syna Boozowego, syna Salmonowego, syna Nasonowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona,
7.MARIAWICIktóry był Jessego, który był Obeda, który był Booza, który był Salmona, który był Naassona,
8.BIESZK.ŁUK.1931Jesse, Obed, Booz, Salmon, Naasson,
9.GRZYM1936Jessego, Obeda, Booza, Salmona, Naassona,
10.DĄBR.WUL.1973syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona,
11.DĄBR.GR.1961syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
13.BRYTYJKASyna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona,
14.POZNAŃSKAsyna Jeseja, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
15.WARSZ.PRASKAsyna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.essego, Obeda, Booza, Salmona, Naasona,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJessaja, Obeda, Boaza, Sali, Naassona,
18.TOR.PRZ.Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona,