« Łuk 3:32 Ewangelia Łukasza 3:33 Łuk 3:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aminadabów, Aramów, Esromów, Faresów, Judy,
2.WUJEK.1923(3:34) Który był Aminadab, który był Aram, który był Esron, który był Phares, który był Judów,
3.RAKOW.NTAminadabowego, Aramowego, Esromowego, Faresowego, Judowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Aminadabowego, syna Aramowego, syna Esromowego, syna Faresowego, syna Judowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Aminadaba, syna Arama, syna Esrona, syna Faresa, syna Judy,
7.MARIAWICIktóry był Aminadaba, który był Arama, który był Ezrona, który był Faresa, który był Judy,
8.BIESZK.ŁUK.1931Aminadab, Admin, Arni, Esron, Fares, Juda,
9.GRZYM1936Aminadaba, Arama, Esrona, Faresa, Judy,
10.DĄBR.WUL.1973syna Aminadaba, syna Arama, syna Esrona, syna Faresa, syna Judy,
11.DĄBR.GR.1961syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Hesrona, syna Faresa, syna Judy,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
13.BRYTYJKASyna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
14.POZNAŃSKAsyna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
15.WARSZ.PRASKAsyna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aminadaba, Arama, Hesrona, Faresa, Judasa,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy,
18.TOR.PRZ.Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,