« Łuk 3:33 Ewangelia Łukasza 3:34 Łuk 3:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakobów, Izaaków, Abrahamów, Tharego, Nachorów,
2.WUJEK.1923(3:35) Który był Jakóbów, który był Izaaków, który był Abrahamów, który był Thare, który był Nachor,
3.RAKOW.NTJakóbowego, Izaakowego, Abrahamowego, Tharego, Nachorowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Jakóbowego, syna Izaakowego, syna Abrahamowego, syna Tarego, syna Nachorowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Jakóba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tary, syna Nachora,
7.MARIAWICIktóry był Jakóba, który był Izaaka, który był Abrahama, który był Tharego, który był Nachora,
8.BIESZK.ŁUK.1931Jakób, Izaak, Abraham, Tara, Nachor,
9.GRZYM1936Jakóba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora,
10.DĄBR.WUL.1973syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
11.DĄBR.GR.1961syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
13.BRYTYJKASyna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
14.POZNAŃSKAsyna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
15.WARSZ.PRASKAsyna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakóba, Izaaka, Abrahama, Tary, Nachora,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJakuba, Izaaka, Abrahama, Tary, Nachora,
18.TOR.PRZ.Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,