« Łuk 3:34 Ewangelia Łukasza 3:35 Łuk 3:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sarachów, Ragawów, Falegów, Heberów, Saleów,
2.WUJEK.1923(3:36) Który był Sarug, który był Ragau, który był Phaleg, który był Heber, który był Sale.
3.RAKOW.NTSaruchowego, Ragawowego, Falekowego, Eberowego, Salaowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Saruchowego, syna Ragawowego, syna Falekowego, syna Heberowego, syna Salego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Saruga, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Salego,
7.MARIAWICIktóry był Saruga, który był Ragauego, który był Falega, który był Hebera, który był Salego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Sarug, Ragau, Falek, Eber, Sale,
9.GRZYM1936Saruga, Ragau, Falega, Hebera, Salego,
10.DĄBR.WUL.1973syna Saruga, syna Ragawa, syna Falega, syna Hebera, syna Salego,
11.DĄBR.GR.1961syna Serucha, syna Ragawa, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,
13.BRYTYJKASyna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha,
14.POZNAŃSKAsyna Serucha, syna Ragana, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,
15.WARSZ.PRASKAsyna Serucha, syna Raaua, syna Faleka, syna Ebera syna Sali,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Serucha, Ragaua, Feleka, Hebera, Sali,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSerucha, Ragau, Faleka, Ebera, Sali,
18.TOR.PRZ.Syna Sarucha, syna Ragaua, syna Falega, syna Ebera, syna Sali,