« Łuk 3:35 Ewangelia Łukasza 3:36 Łuk 3:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Arfaksadów, Semów, Noego, Lamechów,
2.WUJEK.1923(3:37) Który był Kainan, który był Arphaxad, który był Sem, który był Noe, który był Lamech,
3.RAKOW.NTKainanowego, Arfaxadowego, Semowego, Noego, Lamechowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna Semowego, syna Noego, syna Lamechowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Kainana syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
7.MARIAWICIktóry był Kainana, który był Arfaxada, który był Sema, który był Noego, który był Lamecha,
8.BIESZK.ŁUK.1931Kainan, Arfaksad, Sem, Noe, Lamech,
9.GRZYM1936Kajnana, Arfaxada, Sema, Noego, Lamecha,
10.DĄBR.WUL.1973syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
11.DĄBR.GR.1961syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
13.BRYTYJKASyna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
14.POZNAŃSKAsyna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
15.WARSZ.PRASKAsyna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha,
18.TOR.PRZ.Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,