« Łuk 3:4 Ewangelia Łukasza 3:5 Łuk 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelka dolina wypełni się, i wszelka góra i pagórek zniży się, i będą krzywe (drogi) prostemi, a ostre gładkiemi drogami.
2.WUJEK.1923Wszelka dolina będzie napełniona, a wszelka góra i pagórek poniżon będzie, i krzywe miejsca będą proste, a ostre drogami gładkiemi.
3.RAKOW.NTKażda dolina będzie napełniona, i każda góra i pagórek zniżon będzie; i będą krzywe rzeczy prostymi, a chropowate drogami równymi.
4.GDAŃSKA.1881Każdy padół będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi;
5.GDAŃSKA.2017Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.
6.SZCZEPAŃSKINiech każdy parów zapełnią, zniżą szczyt każdy i wzgórze, i dróg krzywizny sprostują, i szorstkie szlaki zrównają...
7.MARIAWICIwszelka dolina niech będzie napełniana, a wszelka góra i pagórek niech będzie poniżon, i krzywe niech będą prostemi, i ostre drogami gładkiemi,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszelka dolina niech będzie zapełniona, a wszelka góra i pagórek niech zniesion będzie; co krzywe, niech się stanie proste, droga uciążliwa, niech odtąd będzie drogą gładką.
9.GRZYM1936Wszelka dolina się wypełni, a wszelka góra i pagórek się uniży; drogi krzywe wyprostują się, a ostre wygładzą.
10.DĄBR.WUL.1973Wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzonymi będą
11.DĄBR.GR.1961Wszelki parów będzie wypełniony i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzonymi będą.
12.TYSIĄCL.WYD5Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
13.BRYTYJKAKażdy padół niech będzie wypełniony, a każda górą i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone.
14.POZNAŃSKAniech wszelka dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek zrównane. Krzywe drogi zostaną wyprostowane, a wyboiste wygładzone
15.WARSZ.PRASKAKażda dolina będzie wypełniona, a każda góra i wzniesienie zostaną zrównane. Drogi kręte będą wyprostowane, a wyboiste zostaną wygładzone.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każda rozpadlina będzie wypełniona; każda góra i wzgórze zostanie zniżone, i będą krzywe ku prostej, a kamieniste staną się gładkimi drogami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane, drogi krzywe - wyprostowane, wyboiste zaś - wygładzone.
18.TOR.PRZ.Każda dolina zostanie wypełniona, a każda góra i pagórek zostaną zniżone, a to, co krzywe zostanie wyprostowane, a skaliste drogi będą wyrównane,