« Łuk 15:11 Ewangelia Łukasza 15:12 Łuk 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze daj mi przypadającą część imienia, i rozdzielił im żywność.
2.WUJEK.1923I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze! daj mi część majętności, która na mię przypada. I rozdzielił im majętność.
3.RAKOW.NTI rzekł młodszy z nich Ojcu: Ojcze! daj mi na mię przypadający dział majętności. I rozdzielił im żywność.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze! daj mi dział majętności na mię przypadający. I rozdzielił im majętność.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi dział majętności, który {na mnie} przypada. I podzielił między nich majątek.
7.MARIAWICII rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. I rozdzielił im majętność.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I podzielił między nich majątek.
9.GRZYM1936młodszy z nich tak rzecze do ojca: Ojcze! daj mi część majątku, która na mnie przypada. I rozdzielił im majątek.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. I rozdzielił im majętność.
11.DĄBR.GR.1961I powiedział młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I rozdzielił im majętność.
12.TYSIĄCL.WYD5Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
13.BRYTYJKAI rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
14.POZNAŃSKAi młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec podzielił między nich majątek.
15.WARSZ.PRASKAI oto młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi tę część majątku, która na mnie przypada. Podzielił wtedy między nich majątek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś młodszy z nich powiedział ojcu: Ojcze, daj mi przypadającą część mienia. Więc rozdzielił im środki do życia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMłodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia.
18.TOR.PRZ.I młodszy z nich powiedział ojcu: Ojcze! Daj mi przypadającą na mnie część majątku. I podzielił im majętność.