« Łuk 15:14 Ewangelia Łukasza 15:15 Łuk 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedszy przystał (do) jednego obywatela krainy onej, i posłał go do dworców swych paść świnie.
2.WUJEK.1923A szedł i przystał do jednego obywatela onéj krainy, i posłał go do wsi swojéj, aby pasł wieprze.
3.RAKOW.NTA szedszy przystał do jednego z mieszczan krainy onej; i posłał go na role woje paść wieprze.
4.GDAŃSKA.1881A tak szedłszy, przystał do jednego mieszczanina onej krainy, który go posłał do folwarku swego, aby pasł świnie.
5.GDAŃSKA.2017Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie.
6.SZCZEPAŃSKIPoszedł więc, i przyjął służbę u jednego z obywateli owej krainy; ten zaś posłał go do włości swoich, aby pasł wieprze.
7.MARIAWICITedy szedł i przystał do jednego obywatela onej krainy, a ten posłał go do wsi swojej, aby pasł wieprze.
8.BIESZK.ŁUK.1931Poszedł więc i zgodził się u jednego obywatela onej krainy. Ten zaś posłał go na swe pole, paść wieprze.
9.GRZYM1936Puścił się więc w drogę i przystał do jednego obywatela tego kraju, który go posłał paść wieprze na pole.
10.DĄBR.WUL.1973Poszedł więc i przyjął służbę u jednego z obywateli onej krainy. I posłał go do wsi swojej, aby pasł wieprze.
11.DĄBR.GR.1961Poszedł więc i przyjął służbę u jednego z obywateli owej krainy. I posłał go na pola swoje, aby pasł wieprze.
12.TYSIĄCL.WYD5Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie.
13.BRYTYJKAPoszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie.
14.POZNAŃSKAPoszedł więc na służbę do jednego z obywateli tego kraju, a ten go posłał do swoich posiadłości, aby pasł świnie.
15.WARSZ.PRASKARuszył więc z miejsca i zgodził się na służbę u jednego z mieszkańców tej krainy. Ten zaś posłał go do swojego majątku, żeby pilnował świń.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyruszył i przystał do jednego obywatela tej krainy; a on go posłał do swojej posiadłości, aby pasł świnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń.
18.TOR.PRZ.Poszedł więc, przyłączył się do jednego z obywateli tej krainy, który posłał go do swoich wiejskich posiadłości, aby pasł świnie.