« Łuk 15:16 Ewangelia Łukasza 15:17 Łuk 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ku sobie przyszedszy, rzekł: jako mnodzy najemnicy ojca mego obfitują chlebami, a ja głodem ginę.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy ku sobie, rzekł: Jako wiele najemników w domu ojca mego mają dosyć chleba, a ja tu głodem umieram!
3.RAKOW.NTA k sobie przyszedszy, rzekł: Jako wiele najemników Ojca mego obfitują w chleby, a ja głodem ginę!
4.GDAŃSKA.1881Potem przyszedłszy do siebie, rzekł: O jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę.
6.SZCZEPAŃSKIToteż wszedłszy w siebie, rzekł: Iluż najemników [w domu] mego ojca ma dosyć chleba, a ja tu z głodu ginę!
7.MARIAWICIA wszedłszy sam w siebie, rzekł: Jak wiele najemników w domu ojca mego mają dostatek chleba, a ja tu z głodu umieram.
8.BIESZK.ŁUK.1931To też wszedłszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników w domu ojca mego ma chleba poddostatkiem; a ja tu głodem przymieram!
9.GRZYM1936A wtedy wszedł w siebie i rzekł: Iluż najemników ma pod dostatkiem chleba w domu ojca mego, a ja tu głodem przymieram.
10.DĄBR.WUL.1973Zastanowiwszy się tedy rzekł: Iluż to najemników w domu ojca mego ma dosyć chleba, gdy ja tu głodem przymieram?
11.DĄBR.GR.1961Zastanowiwszy się więc powiedział sobie: Iluż to najemników w domu mego ojca ma dosyć chleba, gdy ja tu głodem przymieram?
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem.
13.BRYTYJKAA wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.
14.POZNAŃSKAZastanowiwszy się nad sobą, powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu?
15.WARSZ.PRASKAZastanowiwszy się nad sobą, powiedział: Tylu służących w domu mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja przymieram tu głodem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przyszedł do siebie, powiedział: Ilu najemników mojego ojca ma w obfitości chleby, a ja tu ginę z głodu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy oprzytomniał: Iluż to najemników mego ojca - pomyślał - ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę.
18.TOR.PRZ.A gdy wejrzał w siebie, powiedział: Jak wielu najemników mojego ojca ma obfitość chleba, a ja tu głodny ginę!