« Łuk 15:18 Ewangelia Łukasza 15:19 Łuk 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(A) już nie jestem dostojen zwać się synem twym, uczyń mię jako jednego znajemników twoich.
2.WUJEK.1923Jużem nie jest godzien być zwan synem twoim, uczyń mię jako jednego z najemników twoich.
3.RAKOW.NTI więcej nie jestem godzien zwanym być synem twoim; uczyń mię jako jednego z najemników twych.
4.GDAŃSKA.1881I nie jestem godzien więcej być nazywany synem twoim, uczyń mię jako jednego z najemników twoich.
5.GDAŃSKA.2017I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.
6.SZCZEPAŃSKIi nie jestem już godzien zwać się synem twoim; uczyń mnie jakby jednym z najemników twoich.
7.MARIAWICIjuż nie jestem godzien, abym był zwany synem twoim: uczyń mię jako jednego z najemników twoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931jużem nie jest godzien być zwan synem twoim; zatrzymaj mnie jakby jednego z najemników swoich.
9.GRZYM1936Nie zasługuję na miano syna twego; weź mnie tylko za najemnika.
10.DĄBR.WUL.1973Już nie jestem godzien zwać się synem twoim, uczyń mię jakby jednym z najemników twoich.
11.DĄBR.GR.1961już nie zasługuję, żeby się twoim synem nazywać, ale uczyń ze mnie jakby jednego z twych najemników.
12.TYSIĄCL.WYD5już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.
13.BRYTYJKAJuż nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich.
14.POZNAŃSKAi nie jestem już godzien nazywać się twoim synem; zrób mnie choćby jednym z twoich najemników.
15.WARSZ.PRASKANie jestem już godzien nazywać się twoim synem, lecz uznaj mnie za jednego z twoich służących.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Już nie jestem godny, aby zostać nazwany twoim synem; uczyń mnie jak jednego z twoich najemników.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników.
18.TOR.PRZ.Już nie jestem godny zostać nazwany twoim synem; uczyń mnie jednym ze swoich najemników.