« Łuk 15:19 Ewangelia Łukasza 15:20 Łuk 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstawszy przyszedł ku ojcu swemu. Jeszcze ten daleko był, ujrzał ji ociec jego, i użalił się; a przybieżawszy padł na szyję jego i pocałował go.
2.WUJEK.1923A wstawszy, szedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego i miłosierdziem wzruszony jest, a przybieżawszy, upadł na szyję jego i pocałował go.
3.RAKOW.NTI wstawszy szedł do Ojca swego; a gdy jeszcze on daleko był, ujźrzał go Ociec jego, i rozlitował się; i przybieżawszy przypadł do szyje jego i pocałował go.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wstawszy, szedł do ojca swego. A gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego, i użaliwszy się go, przybieżał, a padłszy na szyję jego, pocałował go.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
6.SZCZEPAŃSKIJakoż wstał i poszedł do ojca swego. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec jego, i zdjęła go litość; przybiegł więc, rzucił mu się na szyję jego i zaczął go całować.
7.MARIAWICII wstawszy, szedł do ojca swego. A gdy on jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, i wzruszony miłosierdziem, przybieżawszy upadł na szyję jego i pocałował go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jakoż wstał i powrócił do ojca swego. Ojciec, ujrzawszy go już zdaleka, zdjęty litością, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i okrył go pocałunkami.
9.GRZYM1936Wstał i poszedł do ojca. Był jeszcze daleko, a ojciec już go zauważył i wzruszył się; pobiegł i rzucił mu się na szyję, całując go.
10.DĄBR.WUL.1973I powstawszy poszedł do ojca swego. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec jego i użalił się. I przybiegł, i rzucił się mu na szyję, a ucałował go.
11.DĄBR.GR.1961I powstawszy poszedł do ojca swego. A kiedy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i użalił się. I przybiegł, rzucił mu się na szyję, i ucałował go.
12.TYSIĄCL.WYD5Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
13.BRYTYJKAWstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.
14.POZNAŃSKAI zaraz poszedł do swego ojca. Kiedy był jeszcze daleko, ojciec go zobaczył i wzruszył się bardzo. Pobiegł do niego i rzucił się mu na szyję, i ucałował.
15.WARSZ.PRASKAI powstawszy ruszył do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec, ulitował się nad nim, przybiegł do niego, wziął go w swe objęcia i ucałował go.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wstał i poszedł do swojego ojca. A gdy on był jeszcze daleko oddalony, ujrzał go jego ojciec, ulitował się, podbiegł, padł na jego szyję oraz go ucałował.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
18.TOR.PRZ.Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go.