« Łuk 15:20 Ewangelia Łukasza 15:21 Łuk 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł jemu syn: Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu, i przed tobą, a już nie jestem dostojen zwać się synem twym.
2.WUJEK.1923I rzekł mu syn: Ojcze! zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, jużem nie jest godzien być zwan synem twoim.
3.RAKOW.NTI rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, i więcej nie jestem godzien zwanym być synem twoim.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu syn: Ojcze! zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i jużem nie jest godzien, abym był nazywany synem twoim.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie jestem już godny nazywać się twoim synem.
6.SZCZEPAŃSKISyn zaś rzekł do niego: Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie; nie jestem już godzien zwać się synem twoim!
7.MARIAWICII rzekł do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą: już nie jestem godzien, abym był zwany synem twoim.
8.BIESZK.ŁUK.1931A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą; jużem nie jest godzien być zwan synem twoim.
9.GRZYM1936A syn doń rzecze: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie: nie godzien jestem być synem twoim.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie, już nie jestem godzien zwać się synem twoim.
11.DĄBR.GR.1961I powiedział mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
12.TYSIĄCL.WYD5A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
13.BRYTYJKASyn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.
14.POZNAŃSKASyn mu powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciw tobie. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
15.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie! Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś syn mu powiedział: Ojcze, zawiniłem względem Nieba i wobec ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze - rozpoczął syn - zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem.
18.TOR.PRZ.I powiedział mu syn: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i wobec ciebie, i nie jestem już godny zostać nazwany twoim synem.