« Łuk 15:21 Ewangelia Łukasza 15:22 Łuk 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ociec ku niewolnikom swoim: Wynieście szatę pierwszą, a obleczcie ji. I dajcie pierścień na rękę jego, i boty na nogi.
2.WUJEK.1923I rzekł ojciec do sług swoich: Rychło przynieście pierwszą szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i boty na nogi jego.
3.RAKOW.NTA rzekł Ociec do sług swoich: Wynieście onę długą szatę przedniejszą i obleczcie go, i dajcie pierścień na rękę jego, i obuwie na nogi.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy ojciec do sług swoich: Przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go, i dajcie pierścień na rękę jego, i obuwie na nogi jego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi.
6.SZCZEPAŃSKIOjciec jednak rzekł do sług swoich: Przynieście natychmiast najlepszą szatę, a obleczcie go; włóżcie też pierścień na rękę jego, a sandały na nogi {jego}.
7.MARIAWICII rzekł ojciec do sług swoich: Co rychlej przynieście pierwszą szatę i obleczcie go, i dajcie mu pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz ojciec rzekł do sług swoich: Żywo, przynieście szatę odświętną – najlepszą – a obleczcie go; włóżcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi.
9.GRZYM1936Ale ojciec rzekł do służby: Przynieście tu zaraz szatę drogocenną i ubierzcie go, pierścień mu dajcie na rękę i trzewiki na nogi.
10.DĄBR.WUL.1973Ojciec wszakże rzekł do sług swoich: Rychło przynieście najlepszą szatę, a przyodziejcie go, dajcie też pierścień na rękę jego, a sandały na jego nogi.
11.DĄBR.GR.1961Ojciec wszakże rzekł do sług swoich: Przynieście prędko najlepszą szatę, a przyodziejcie go; dajcie też pierścień na rękę jego, a sandały na nogi.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
13.BRYTYJKAOjciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi,
14.POZNAŃSKALecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i włóżcie na niego, dajcie mu też pierścień na palec i sandały na nogi.
15.WARSZ.PRASKALecz ojciec powiedział do swoich służących: Przynieście natychmiast najlepszą szatę i włóżcie na niego. Załóżcie mu też pierścień na palec i sandały na nogi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ojciec powiedział do swoich sług: Wynieście najprzedniejszą szatę i go ubierzcie; dajcie sygnet na jego rękę oraz sandały na nogi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOjciec zaś zwrócił się do sług: Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go; włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi,
18.TOR.PRZ.A ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie pierścień na jego rękę i sandały na stopy;