« Łuk 15:23 Ewangelia Łukasza 15:24 Łuk 15:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż ten syn mój martwy był, a ożył, i zginął był, a nalazł się, i poczęli się weselić.
2.WUJEK.1923Albowiem ten mój syn umarł był, a ożył: zginął był, a nalazł się. I poczęli używać.
3.RAKOW.NTAbowiem ten syn mój umarły był, a ożył, i zginęły był, a nalazł się; i poczęli się rozweselać.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ten syn mój umarł był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i poczęli się weselić.
5.GDAŃSKA.2017Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić.
6.SZCZEPAŃSKIbo ten syn mój był umarł, a ożył; zaginął był, a odnalazł się. I zaczęli <wesoło> ucztować.
7.MARIAWICIbo oto ten syn mój umarł był, ale ożył; zginął był, ale się znalazł. I poczęli ucztować.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem ten mój syn był umarł, a ożył; zginął był, a odnalazł się. – I zasiedli do wesołej biesiady.
9.GRZYM1936Albowiem ten syn mój umarł już a ożył; zginął a odnalazł się. I wyprawiono ucztę wielką.
10.DĄBR.WUL.1973albowiem ten syn mój umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się. I poczęli się weselić.
11.DĄBR.GR.1961albowiem ten syn mój umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się. I poczęli się weselić.
12.TYSIĄCL.WYD5ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.
13.BRYTYJKADlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.
14.POZNAŃSKABo ten syn mój umarł, a ożył, zginął, ale się odnalazł. I zaczęli się weselić.
15.WARSZ.PRASKAbo oto mój syn był już umarły, a teraz znów żyje; był zaginiony i oto znów odnalazł się. I zaczęli ucztować.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem ten mój syn był umarły a ożył, był zaginiony a się znalazł. Zatem zaczęli się weselić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITże ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić.
18.TOR.PRZ.Gdyż ten mój syn był martwy, a ożył, i był zgubiony, a odnalazł się; i zaczęli się cieszyć.