« Łuk 15:24 Ewangelia Łukasza 15:25 Łuk 15:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był lepak syn jego starszy na polu, a gdy przychodząc przybliżył się k domu, usłyszał śpiewania i tańce.
2.WUJEK.1923A starszy syn jego był na polu. A gdy przychodził i przybliżał się do domu, usłyszał muzykę i taniec:
3.RAKOW.NTA był syn jego starszy na roli; a gdy przychodząc przybliżył się ku domu, usłyszał śpiewanie i tańce;
4.GDAŃSKA.1881Ale starszy syn jego był na polu; a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce;
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
6.SZCZEPAŃSKIA starszy syn jego był na polu. Gdy tedy wracał i zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i piosnki taneczne.
7.MARIAWICIA syn jego starszy był natenczas na roli. A gdy przychodził i przybliżał się do domu, usłyszał muzykę i taniec.
8.BIESZK.ŁUK.1931W tym czasie znajdował się starszy syn na polu. A gdy wracał i dochodził już do domu, usłyszał muzykę i tańce.
9.GRZYM1936Tymczasem starszy brat był na polu a gdy wracał i już był blisko domu, usłyszał muzykę i taniec.
10.DĄBR.WUL.1973A starszy syn jego był w polu. I gdy wracał, i zbliżył się do domu, posłyszał muzykę i taniec.
11.DĄBR.GR.1961A starszy jego syn był w polu. I kiedy wracał, i zbliżył się do domu, posłyszał muzykę i taniec.
12.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
13.BRYTYJKAStarszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce,
14.POZNAŃSKAA starszy brat jego był na polu. Kiedy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce.
15.WARSZ.PRASKAA starszy jego syn był w tym czasie na polu. Kiedy zaś wracał i był blisko domu usłyszał muzykę i tańce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego starszy syn był na polu. A gdy przychodząc, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę oraz tańce.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców.
18.TOR.PRZ.A jego starszy syn był w polu; i gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce;