« Łuk 15:26 Ewangelia Łukasza 15:27 Łuk 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł mu: iż brat twój przyszedł, a zarznął ociec twój cielę syte, iż go zdrowego przyjął.
2.WUJEK.1923A on mu powiedział: Brat twój przyszedł, i zabił ojciec twój cielca utuczonego, iż go zdrowego zaś dostał.
3.RAKOW.NTA on mu rzekł: Brat twój przyszedł; i zarznął Ociec twój onego cielca utuczonego; iż go zdrowego dostał.
4.GDAŃSKA.1881A on mu powiedział: Brat twój przyszedł, i zabił ojciec twój ono tłuste cielę, iż go zdrowego dostał.
5.GDAŃSKA.2017A on mu odpowiedział: Twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś mu odpowiedział: Brat twój przybył, a ojciec twój kazał zabić karmnego cielca, iż go odzyskał zdrowego.
7.MARIAWICIA on mu powiedział: Brat twój przyszedł, i zabił ojciec twój cielca utuczonego, że go zdrowego odzyskał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Brat twój, odpowiada mu tenże, powrócił: a ojciec twój, że go żywym i zdrowym odzyskał, zabił cielę tuczne.
9.GRZYM1936A ten mu odpowiedział: Brat twój powrócił, a ojciec twój zabił cielca tucznego, iż go żywym i zdrowym odzyskał.
10.DĄBR.WUL.1973A ten mu rzekł: Brat twój przybył, a ojciec twój zabił cielca tuczonego, że go zdrowym odzyskał.
11.DĄBR.GR.1961A ten mu rzekł: Brat twój przybył, a ojciec twój zabił cielę karmne, że go zdrowym odzyskał.
12.TYSIĄCL.WYD5Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.
13.BRYTYJKATen zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał.
14.POZNAŃSKATen mu odpowiedział: Twój brat wrócił, a ojciec zabił utuczone cielę, dlatego że go zdrowym odzyskał.
15.WARSZ.PRASKAA ten powiedział: Wrócił twój brat. Zabił przeto ojciec jedno tłuste cielę [z radości], że odzyskał go w zdrowiu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on mu powiedział: Twój brat jest obecny, a twój ojciec zabił tłuste cielę, bo go zdrowo myślącym odzyskał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWrócił twój brat! - usłyszał. - Twój ojciec kazał zabić dorodne cielę i cieszy się, że odzyskał go zdrowego.
18.TOR.PRZ.A on powiedział do niego: Przyszedł twój brat i twój ojciec zabił tłuste cielę, bo otrzymał go z powrotem zdrowego.