« Łuk 15:27 Ewangelia Łukasza 15:28 Łuk 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A rozgniewawszy się, i wyniść nie chciał; przeto ociec jego wyszedszy prosił go.
2.WUJEK.1923I rozgniewał się i nie chciał wniść; a tak ojciec jego wyszedłszy, począł go prosić.
3.RAKOW.NTI rozgniewał się, i niechciał wniść; Ociec tedy jego wyszedszy, prosił go.
4.GDAŃSKA.1881I rozgniewał się, a nie chciał wnijść; ale ojciec jego wyszedłszy prosił go.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go.
6.SZCZEPAŃSKIA on oburzył się, i nie chciał wejść. Ojciec więc jego wyszedł i zaczął go prosić.
7.MARIAWICIA rozgniewawszy się, nie chciał wnijść. Wyszedłszy tedy ojciec, począł go prosić.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rozgniewał się syn starszy i nie chciał wejść do domu. Przeto wyszedł ojciec doń i jął go uspokajać.
9.GRZYM1936A on rozgniewał się na to i nie chciał wejść, aż ojciec wyszedł i musiał go prosić.
10.DĄBR.WUL.1973Oburzył się tedy i nie chciał wnijść. Ale ojciec jego wyszedłszy począł go prosić.
11.DĄBR.GR.1961Oburzył się tedy i nie chciał wejść. Ale ojciec jego wyszedłszy, począł go prosić.
12.TYSIĄCL.WYD5Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.
13.BRYTYJKARozgniewał się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.
14.POZNAŃSKAOn rozgniewał się i nie chciał wejść do domu; ale ojciec wyszedł i prosił, aby wszedł.
15.WARSZ.PRASKAA on oburzył się na to i nie chciał wejść do domu. Wyszedł wtedy ojciec i począł go prosić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem się rozgniewał i nie chciał wejść, choć jego ojciec wyszedł oraz go wzywał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać.
18.TOR.PRZ.A on rozgniewał się i nie chciał wejść; więc jego ojciec wyszedł i go prosił.