« Łuk 15:28 Ewangelia Łukasza 15:29 Łuk 15:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając, rzekł ojcu: Oto tak wiele lat robię tobie, a nigdy przykazania twego nie przestąpiłem, a nie dałeś mi nigdy ani koźlęcia, żebym się z przyjacioły memi poweselił.
2.WUJEK.1923Lecz on odpowiedziawszy, rzekł ojcu swemu: Oto tak wiele lat służę tobie, i nigdym nie przestąpił rozkazania twego, a nigdyś mi nie dał koźlęcia, żebych używał z przyjacioły moimi.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy rzekł Ojcu: Oto tak wiele lat służę tobie, a nigdym przykazania twego nie przestąpił; a mnieś nigdy nie dał kozła, żebym się z przyjacioły mymi rozweselił.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł ojcu: Oto przez tak wiele lat służę tobie, a nigdym nie przestąpił przykazania twego; wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjacioły moimi weselił.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
6.SZCZEPAŃSKIOn jednak odpowiadając rzekł do ojca {swego}: Oto tyle lat ci służę, i nigdy polecenia twego nie przekroczyłem, - ty zaś nie dałeś mi nigdy koźlęcia, bym <wesoło> mógł ucztować z przyjaciółmi swymi.
7.MARIAWICILecz on odpowiadając, rzekł ojcu swojemu: Oto tak wiele lat służę ci i nigdym nie przestąpił rozkazania twego, a nigdyś mi nie dał koźlęcia, abym używał z przyjaciółmi moimi,
8.BIESZK.ŁUK.1931On jednak odpowiedział ojcu swemu temi słowy: Jak to? Tyle już lat służę tobie, niby niewolnik, i nigdym nie przestąpił żadnego z rozkazów twoich. A nigdyś mi nie dał nawet koźlęcia na wesołą ucztę z przyjaciółmi moimi.
9.GRZYM1936Ale on tak odpowiedział ojcu: Od tylu lat już ci służę i nigdy nie przestąpiłem woli twojej, a ty nawet koźlęcia mi nie dałeś, żeby sobie użył z przyjaciółmi moimi.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz on odpowiadając rzekł ojcu swemu: Oto przez tyle lat służę tobie i nigdym nie przestąpił rozkazu twego, a nigdyś mi nie dał koźlęcia, abym ucztował z przyjaciółmi mymi.
11.DĄBR.GR.1961Lecz on odpowiadając rzekł ojcu: Oto przez tyle lat służę tobie i nigdym nie przestąpił rozkazu twego, a nigdy mi nie dałeś koźlęcia, abym ucztował z przyjaciółmi moimi.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
13.BRYTYJKATen zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi.
14.POZNAŃSKAOn zaś rzekł do ojca: Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, a nie dałeś mi nigdy koźlęcia, abym się radował z przyjaciółmi.
15.WARSZ.PRASKAOn zaś odpowiadając rzekł do ojca: Oto już tyle lat służę ci, nigdy nie wykroczyłem przeciwko twoim nakazom, a jednak nie dałeś mi nawet koźlęcia, żebym się zabawił z moimi przyjaciółmi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł ojcu: Oto tak wiele lat ci służę i nigdy nie zlekceważyłem twojego przykazania, a nie dałeś mi nigdy kozła, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle on był nieprzejednany: Służę ci od lat - wypominał - szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi.
18.TOR.PRZ.A on w odpowiedzi, rzekł ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania; a mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, abym radował się ze swoimi przyjaciółmi.