« Łuk 15:2 Ewangelia Łukasza 15:3 Łuk 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak k nim podobieństwo to mówiąc:
2.WUJEK.1923I rzekł do nich to podobieństwo, mówiąc:
3.RAKOW.NTI rzekł do nich przypowieść tę, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881I powiedział im to podobieństwo, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017I opowiedział im taką przypowieść:
6.SZCZEPAŃSKIPowiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc:
7.MARIAWICII rzekł do nich tę przypowieść, mówiąc:
8.BIESZK.ŁUK.1931Na to opowiedział im taką przypowieść:
9.GRZYM1936A on taką im na to powiedział przypowieść:
10.DĄBR.WUL.1973Powiedział im tedy taką przypowieść mówiąc:
11.DĄBR.GR.1961Powiedział im tedy taką przypowieść:
12.TYSIĄCL.WYD5Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
13.BRYTYJKAPowiedział im więc takie podobieństwo:
14.POZNAŃSKAOn zaś opowiedział im taką przypowieść:
15.WARSZ.PRASKAWtedy opowiedział im taką oto przypowieść:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział do nich to podobieństwo, mówiąc:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść:
18.TOR.PRZ.I powiedział do nich to podobieństwo, mówiąc: