« Łuk 15:29 Ewangelia Łukasza 15:30 Łuk 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy syn twój ten zjadszy twoje imienie z wszetecznicami przyszedł, zarznąłeś mu cielę syte.
2.WUJEK.1923Ale gdy ten syn twój, który pożarł majętność swą z nierządnicami, przyszedł, zabiłeś mu utuczonego cielca.
3.RAKOW.NTA gdy syn twój ten, który pojadł wszytkę twoję żywność z wszetecznicami, przyszedł, zarznąłeś mu onego cielca utuczonego.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy ten syn twój, który pożarł majętność twoję z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste cielę.
5.GDAŃSKA.2017Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę.
6.SZCZEPAŃSKIAle gdy wrócił ten syn twój, który z wszetecznicami roztrwonił majątek swój, - ty dlań karmnego cielca zabić kazałeś.
7.MARIAWICIale kiedy ten syn twój, który pożarł majętność swą z nierządnicami, przyszedł, zabiłeś mu utuczonego cielca.
8.BIESZK.ŁUK.1931Teraz zaś, gdy wraca syn twój, który całe swoje mienie przetrwonił z nierządnicami, zabiłeś dla niego nawet cielę tuczne!
9.GRZYM1936A gdy przyszedł ten syn, który cały swój majątek przepuścił z nierządnicami, zabiłeś dla niego tucznego cielca.
10.DĄBR.WUL.1973Skoro jednak przyszedł tu ten syn twój, który roztrwonił z nierządnicami majętność swoją, zabiłeś mu tuczonego cielca.
11.DĄBR.GR.1961Skoro jednak wrócił tu ten syn twój, który z nierządnicami roztrwonił majętność swoją, zabiłeś mu karmne cielę.
12.TYSIĄCL.WYD5Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę.
13.BRYTYJKAGdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.
14.POZNAŃSKAAle kiedy powrócił twój syn, który przehulał swój majątek z ladacznicami, zabiłeś dla niego utuczone cielę!
15.WARSZ.PRASKALecz kiedy zjawił się twój syn, ten, który roztrwonił swój majątek z rozpustnicami, zabiłeś dla niego tłustego cielca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy przyszedł ten twój syn, który przeżarł z prostytutkami twoje środki do życia, zabiłeś mu tłuste cielę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka.
18.TOR.PRZ.Ale gdy przyszedł ten twój syn, który pożarł twój majątek z nierządnicami, dla niego zabiłeś tłuste cielę.