« Łuk 15:30 Ewangelia Łukasza 15:31 Łuk 15:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł mu: Dziecię, ty ze mną zawżdy jesteś, a wszytko moje, twoje jest,
2.WUJEK.1923A on mu powiedział: Synu! tyś zawżdy jest zemną, i wszystko moje twoje jest.
3.RAKOW.NTA on mu powiedział: Synu, ty zawżdy ze mną jesteś, a wszytkie dobra moje, twoje są.
4.GDAŃSKA.1881A on mu rzekł; Synu! tyś zawsze ze mną, a wszystkie dobra moje twoje są.
5.GDAŃSKA.2017A on mu odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie.
6.SZCZEPAŃSKIOn mu jednak odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną, a wszystko moje jest twojem.
7.MARIAWICIA on mu rzekł: Synu, tyś zawsze jest ze mną, i wszystko moje jest twoje,
8.BIESZK.ŁUK.1931Synu mój, odpowiedział mu na to ojciec, ty przecież jesteś zawsze ze mną i wszystko co moje, jest także twoje.
9.GRZYM1936Odpowiedział mu ojciec: Synu, jesteś zawsze ze mną, i moje jest twoje.
10.DĄBR.WUL.1973Ale on mu rzekł: Synu, tyś zawsze ze mną i wszystko, co moje, twoje jest.
11.DĄBR.GR.1961Ale on mu rzekł: Synu, tyś zawsze ze mną i wszystko, co moje, twoje jest.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy.
13.BRYTYJKAWtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.
14.POZNAŃSKAAle ojciec mu odpowiedział: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co mam, jest twoje.
15.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział mu: Synu, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co ja mam, do ciebie należy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on mu powiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje.
18.TOR.PRZ.A on powiedział mu: Dziecko! Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co jest moje, jest i twoje.