« Łuk 15:31 Ewangelia Łukasza 15:32 Łuk 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Weselić się zaś i radować się przystało, iż brat twój ten martwy był, a ożył, i zginął był, a nalazł się.
2.WUJEK.1923Lecz trzeba było używać i weselić się, iż ten brat twój był umarły, a ożył: zginął był, a nalezion jest.
3.RAKOW.NTLecz rozweselić się i wesołym być potrzeba było, iż brat twój ten umarły był, a ożył; i zgineły był, a nalazł się.
4.GDAŃSKA.1881Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój umarł był, a zasię ożył, i zginął był a znaleziony jest.
5.GDAŃSKA.2017Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony.
6.SZCZEPAŃSKINależało wszakże <wesoło> ucztować i cieszyć się, bo ten brat twój umarł był, a ożył; zaginął był, a odnalazł się.
7.MARIAWICIale trzeba było używać i weselić się, przeto że ten brat twój był umarły, a znowu ożył; zginął był, a znalazł się.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dziś jednak należało się radować przy wesołej uczcie. Bo brat twój był umarł, a ożył, zaginął był, a teraz odnalazł się”.
9.GRZYM1936A wypadało cieszyć się i weselić, iż brat twój był umarły a ożył, zginął, a odnalazł się.
10.DĄBR.WUL.1973Należało wszakże weselić się i ucztować, gdyż to jest brat twój, który umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się.
11.DĄBR.GR.1961Należało wszakże weselić się i ucztować, gdyż to jest brat twój, który umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się.
12.TYSIĄCL.WYD5A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.
13.BRYTYJKANależało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.
14.POZNAŃSKAA trzeba się cieszyć i radować, bo ten twój brat umarł, a ożył, zginął, ale się odnalazł.
15.WARSZ.PRASKAPrzecież należało się weselić i radować, że oto ożył na nowo twój brat, ten, co był już umarły, i że odnalazł się ten, który był zaginął.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale należało się uweselić i uradować, bo ten twój brat był umarły a ożył, był zaginiony a został znaleziony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTo dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się.
18.TOR.PRZ.Lecz trzeba było weselić się i radować, że twój brat był martwy, a ożył, i był zgubiony, a odnalazł się.”