« Łuk 15:3 Ewangelia Łukasza 15:4 Łuk 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który z was człowiek mający sto owiec, a straciłby jednę z nich, a(za) nie ostawia dziewiąci dziesiąt dziewiąci w pustyni, i idzie za utraconą aż ją najdzie?
2.WUJEK.1923Który z was człowiek, co ma sto owiec, a jeźliby stracił jednę z nich, izali nie zostawuje dziewiącidziesiąt i dziewiąci na puszczy, a idzie za oną, co zginęła, aż ją najdzie?
3.RAKOW.NTKtóry człowiek z was mając sto owiec, a zgubiwszy jednę z nich, nie opuszcza onych dziewiącidziesiąt i dziewiąci na puszczy, i idzie za oną co zginęła, ażby ją nalazł?
4.GDAŃSKA.1881Któryż z was człowiek, gdyby miał sto owiec, a straciłby jednę z nich, izali nie zostawia onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu na puszczy, a nie idzie za oną, która zginęła, ażby ją znalazł?
5.GDAŃSKA.2017Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
6.SZCZEPAŃSKIKtóż z was, mając sto owiec, jeśli straci z nich jedną, nie zostawia na stepie dziewięćdziesiąt dziewięć i nie idzie za tą, która zabłądziła, aż ją znajdzie?
7.MARIAWICIKtóryż z was człowiek, mając sto owiec, jeśliby stracił jedną z nieb, izali nie opuszcza dziewięćdziesięciu i dziewięciu na puszczy, i nie idzie za oną, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie?
8.BIESZK.ŁUK.1931„Jeśli który z was posiada sto owiec, a jedną z nich straci, czyż nie zostawi na pastwisku dziewięćdziesięciu dziewięciu, a nie pójdzie za tą jedną, co zaginęła, aż ją znajdzie?
9.GRZYM1936Kto z was choćby miał sto owiec a zgubiłby z nich jedną, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie szuka zgubionej, póki jej nie odnajdzie?
10.DĄBR.WUL.1973Czy jest między wami kto, który mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za ową, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie?
11.DĄBR.GR.1961Czy jest między wami, kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie?
12.TYSIĄCL.WYD5Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
13.BRYTYJKAKtóż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie?
14.POZNAŃSKAKtóż z was, zgubiwszy jedną ze stu owiec, które posiada, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie chodzi za zgubioną, aż jej nie znajdzie?
15.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś z was ma sto owiec, to gdy mu zginie jedna z nich, czy nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za tą, która zginęła, tak długo, aż ją znajdzie?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Który z was człowiek, co ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie podąża za ową zaginioną, aż ją znajdzie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie?
18.TOR.PRZ.„Który człowiek spośród was, mając sto owiec, i zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu, i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie?